— Vi var informert at det vil skje besparelser som kunne medføre nedbemmaninger, men det var fra pressen vi fikk at 20 årsverk skal kuttes. Når de gjør det på denne måten og informerer mediene før oss, så gjør de en veldig utfordrende sak mye verre, sier Tore Nielsen til bt.no.

Nielsen er hovedtillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og representerer rundt 250 av de rundt 300 ansatte på fabrikken i Arna.

Onsdag formiddag informerte Rieber & Søn pressen om at de skal kutte om lag 80 årsverk i hele Norge. 20 av disse på Toro-fabrikken i Arna.

— Vi har fått beskjed om at nedbemanning vil kunne berøre både operatører og funksjonærerer ved fabrikken.

Det visste ikke hovedtillitsvalgt Tore Nielsen og de ansatte om før de leste avisen.

- Skapt sinne

Nielsen forteller at ledelsens håndtering av nedbemanningsprosessen har skapt sinne og frustrasjon blant de ansatte.

— Vi ser på dette som et brudd på informasjonsplikten og vil sende saken videre til hovedorganisasjonen, fortsetter Nielsen.

Nå pågår forhandlinger mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

— Dette skal tas på kammerset, og ikke i pressen. Hvor mange årsverk vi snakker om er ikke endelig avgjort. For vår del mener vi det kan spares mye inn på å redusere vikarbruk og overtid, samt naturlig avgang. Det letes nå under alle steiner, sier han.

Nielsen understreker også at det var en reduksjon i faste ansatte i 2009. — Det er knapt nok med faste ansatte lenger i vårt område. Vi mener det er ingen rom for flere oppsigelser av faste ansatte, fortsetter han.

Han håper nå det blir brukt god tid i prosessen.

- Tillitsvalgte ble informert

Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen mener ting ble gjort etter boken.

— Etter vår oppfatning ble tillitsvalgte i Arna informert om antall årsverk som skulle kuttes før dette først ble gjort kjent gjennom vårt intranett, og saken deretter ble omtalt i pressen.

Mikaelsen er kjent med at de tillitsvalgte nå tar saken om eventuelt brudd på informasjonsplikten videre.

— Jeg konstaterer at vi er uenige om dette. Vi vil avvente en behandling og gi våre innspill til den.

— Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for våre ansatte. Det er selvsagt beklagelig at vi har ulike oppfatninger av saken i forhold til våre tillitsvalgte, sier han.

SKUFFET: Hovedtillitsvalgt Tore Nielsen.