Slakter eget byråd

Robert Monsen (H) mener Business Region Bergen opptrer som «herreløse hunder». Skylden legger han på eierne, byrådet.