• BØTLAGT: Lakseoppdrettar Gerhard Meidell Alsaker på Sunnhordland tingrett si synfaring i Onarheim-stranda våren 2009.Arkivfoto: Ove A. Olderkjær

Tapte også i Høgsterett

Lakseoppdrettar Gerhard Alsaker fekk heller ikkje gehør i Høgsterett for å sleppa å betala 450.000 kroner i bot for ein ulovleg strandveg.