- Ikke veien å gå for UiB

Digitalisering av utdanningen er et hett tema i rektorvalgkampen på høyden, men åpne, heldigitale kurs er ikke noe som vurderes foreløpig.