• (1/2)
    NØSTET PANORAMA: Nøstet Panoramas største leiligheter på rundt 150 kvadratmeter, vil få en foreløpig pris på rundt 10 millioner kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 67.000 kroner. Den endelige bestemmelsen om hvilke kvaliteter som skal inkluderes, kan føre til at boligene blir dyrere. I alt skal 98 leiligheter reises, og utbygger er Nøstet Panorama AS, hvor halvpartene eies av Meteva AS (Trond Mohn) og Constructa Eiendom AS. FOTO: ILLUSTRASJON CONSTRUCTA EIENDOM

Her koster sjøutsikten 10 millioner

Sjøfrontsleiligheter til godt over 10 millioner forsvinner raskt fra markedet. Utbyggerne av Nøstet Panorama tror på samme effekt og prissjikt.