— Målet er å øke antallet utleieenheter i byene, samt avbyråkratisere dagens godkjenningsordning. Dette er ett av flere tiltak som kan bidra til å dempe presset på bolig- og utleiemarkedet, sier Venstre nestleder Terje Breivik.

Han mener regelverket i dag er urimelig komplisert og firkantet.

Studenter

Venstre viser til at det hver høst er boligkrise blant studenter. For få studenthybler skaper ytterligere press på et allerede opphetet utleiemarked. Staten kan ifølge Breivik avhjelpe dette ved å legge til rette for at flere kan leie ut deler av egen bolig.

— Dette vil ikke skape noen utleieboble, der aktører spekulerer i utleie, men snarere utnytte den kapasiteten som finnes i eksisterende bygningsmasse. Det er både god miljø- og boligpolitikk. Derfor må vi gjøre det enkelt, og ikke vanskelig, å leie ut en del av det huset man selv bor i, sier Venstres nestleder.

Lavere takhøyde

Han sier at mange leietakere trolig kan akseptere lavere takhøyde i en kjellerleilighet enn minstekravet og at behovene for uteareal, utebod og parkeringsplass nok også er mindre.

Breivik viser til at framgangsmåten for å etablere utleiedel i egen bolig faktisk trenger 108 sider for å beskrives i en publikasjon fra SINTEF Byggforsk som heter «Ekstra bolig i huset».— Det sier litt om hvilken byråkratisk mølle man må gjennom for å få godkjent en utleiedel. Kommunene må gis mulighet til å utøve skjønn og gi dispensasjon fra et regelverk som er unødig firkantet, sier Venstres nestleder. (©NTB)