Stor interesse for næringseiendom

Lars M. Kyte mener markedet er i ferd med å komme til hektene igjen etter finanskrisen.