Beløpet tilsvarer rundt 904 milliarder norske kroner.

— Det vi er blitt enige om, er å styrke økonomien med rundt 120 milliarder euro for øyeblikkelige veksttiltak, sier EU-president Herman Van Rompuy.