Staten regner med å spare over 100 millioner årlig på dette.

Å håndtere regninger er kostbart. Beløp, kontonummer, adressat med mer skal tastes inn, skrives ut, legges i konvolutt osv. Arbeidet med å taste inn innkommende regninger koster staten 185 millioner kroner i året — i tillegg kommer porto og intern postombringing.

— Vi kan bruke arbeidskraften mye mer effektivt enn at mange må bruke mye tid på å sitte og punche inn fakturaer, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Følg oss på Facebook!

Mye å spare

Hun påpeker at rapporten Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer med at staten kan spare nærmere 2 milliarder kroner de neste 15 årene på å innføre e-faktura.

Og fra 1. juli må bedrifter som har regninger til staten levere disse elektronisk — som e-faktura. Aasrud betegner dette som en merkedag for digitaliseringen av forvaltningen.

Enkle løsninger

— Det er ikke komplisert, også for småbedrifter finnes det enkle webløsninger for e-faktura. Vi håper også at dette vil inspirere næringslivet til å ta dette i bruk.

Næringslivet kan spare en halv milliard kroner på å innføre e-faktura.

Aasrud sier hun prøver å motivere kommunesektoren til å ta i bruk denne typen løsninger.

Det er beregnet at kommunesektoren kan spare 1,4 milliarder kroner de neste 15 årene hvis e-faktura innføres.

Økt digitalisering

Aasrud forteller også at departementet er i dialog med finansnæringen om økt digitalisering også når det gjelder statens utsendelser av regninger og ulike stønader til privatpersoner.