• MER ARBEID: Beerenberg driver blant annet vedlikehold for Statoil. Etter hvert som oljeselskapene klarer å tyne mer og mer olje ut av oljefeltene, forlenges levetiden på plattformer og undervannsinstallasjoner. Det betyr mer å gjøre for vedlikeholdsselskapet som Beerenberg. Bilde fra Gullfaks B – plattformen. FOTO: BT-ARKIV

Oljeoptimisme i Beerenberg

2011 ble en opptur for Beerenberg i Bergen. I år blir enda bedre, spår Beerenberg-sjef Morten Walde.