Etter harde forhandlinger i helgen, ble selskapet enig med fagforeningene om lønnskutt, forlenget arbeidstid og kutt i pensjonene. Tirsdag melde selskapet at også styret nå får mindre betalt, selv om generalforsamlingen i april vedtok at styret skulle få samme godtgjørelse i år som i fjor.

For to uker siden tok styret selv initiativ til å kutte utbetalingen til samtlige styremedlemmer med 30 prosent.