Det var på forhånd ikke ventet at sentralbankens hovedstyre skulle endre renten, hverken opp eller ned. Det var imidlertid knyttet større spenning til årets tredje utgave av Pengepolitisk rapport, hvor banken gir sine anslag for renteutviklingen fremover.

— Renten bør ligge i intervallet 1 til 2 prosent frem til neste pengepolitiske rapport legges frem 14. mars, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen.

Markedet var på forhånd mest innstilt på første renteheving rett etter neste sommer. Forrige gang Norges Bank la frem sine anslag, lå det an til renteheving til sommeren. DNB og Nordea ventet at dette ville skyves ut i tid, mens Danske Bank ventet den ville fremskyndes. Fasiten er altså at Norges Bank anslår at rentehevingen vil skyves ut i tid.– Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/12 tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå til over årsskiftet, og at den deretter gradvis øker mot et mer normalt nivå. Neste år ligger prognosen for styringsrenten litt lavere enn prognosen fra juni, sier sentralbanksjefen.

Lav prisvekst gir lav rente

Han frykter imidlertid at husholdningene vil bruke det lave rentenivået til å ta for høy risiko ved å låne mer enn de tåler. Tall fra onsdag morgen viser at husholdningene fortsetter å øke sin gjeld i omtrent samme tempo som tidligere.

Styringsrenten settes med en målsetning om nær 2,5 prosent prisvekst over tid.

— Inflasjonen har vært noe lavere enn ventet siden forrige pengepolitiske rapport, sier direktør Birger Vikøren i Norges Bank på pressekonferansen.

Når prisveksten nå er svært lav, betyr det at banken vil holde renten lav for å få folk og bedrifter til å bruke penger, og dermed drive opp prisene, fremfor å sette dem på sparekonto.

— Vi har fortsatt som oppgave å bringe prisveksten opp over tid, og vi har ikke mistet dette målet av synet, sier Olsen.