• STREIKEKLAR: Tillitsvalde Lillian Bratholmen og Kenneth Jensen i Safe seier streikeviljen er stor om medlemene ute på plattformane ikkje får eit kraftig løft i løn og arbeidsvilkår. FOTO: EIRIK BREKKE

Høg streikevilje for 150.000 ekstra

Misnøgde vedlikehaldsarbeidarar på plattformane trugar med å stoppe oljeproduksjonen. Dei er lei av å jobbe skulder ved skulder med folk som får langt betre betalt.