Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har tildelt 120 millioner kroner til de 31 nettselskapene som har høyest nettleie i landet. Det er en fordobling av tilskuddet i 2011, skriver NVE i en pressemelding.

Det kommer selskapenes 102.500 kunder tilgode.

Nettselskapene plikter nemlig å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt.

Vanskelige forhold

Kundene vil i gjennomsnitt få redusert nettleien med 5,5 øre/kWh.

Tar man utgangspunkt i at man i en vanlig bolig bruker 20.000 kilowattimer (kWh) årlig, vil kuttet i nettleien i følge NVE utgjøre i snitt 1100 kroner pr. husstand.

Se hvilke selskaper som får tilskudd nederst.

Tilskuddet NVE fordeler er tildelt av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

Det kan være fordi det er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Støtten vil normalt ikke endre allerede publisert nettleie.

Hopp på strømregningen

Samtidig som mange får kuttet nettleien, får strømkunder en ny avgift på januarregningen.

Fra 1. januar innføres nemlig ordningen med elsertifikater (grønne sertifikater), der strømleverandørene er pålagt å kreve inn en avgift fra kundene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og lokale strømleverandører har beregnet at den vil utgjøre mellom 150 og 200 kroner ekstra for en bolig der det brukes 20.000 kilowattimer (kWh) årlig.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Disse selskapene får tilskudd i 2012 (størrelse i synkende rekkefølge):

Tysnes Kraftlag SA (Hordaland)

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (Nordland)

Bindal Kraftlag SA (Nordland)

Fitjar Kraftlag PL (Hordaland)

Uvdal Kraftforsyning SA (Buskerud)

Nore Energi AS (Buskerud)

Drangedal Elverk KF (Telemark)

Repvåg Kraftlag SA (Finnmark)

Ballangen Energi AS (Nordland)

Rauland Kraftforsyningslag (Telemark)

Ymber AS (Troms)

Nesset Kraft AS (Møre og Romsdal)

Vang Energiverk KF (Oppland)

Hemne Kraftlag SA (Sør-Trøndelag)

Fusa Kraftlag SA (Hordaland)

Sandøy Energi AS (Møre og Romsdal)

Hjartdal Elverk AS (Telemark)

Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L (Hedmark)

Evenes Kraftforsyning AS (Nordland)

Nord-Salten Kraft AS (Nordland)

Austevoll Kraftlag BA (Hordaland)

Modalen Kraftlag BA (Hordaland)

Fjelberg Kraftlag (Hordaland)

Andøy Energi AS (Nordland)

Flesberg Elektrisitetsverk AS (Buskerud)

Forsand Elverk KF (Rogaland)

Lofotkraft AS (Nordland)

Tydal Komm. Energiverk KF (Sør-Trøndelag)

Trøgstad Elverk AS (Østfold)

Skjåk Energi KF (Oppland)

Sør-Aurdal Energi BA (Oppland)