• Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima.

Nylig ble inneklimadagen avholdt i regi av Helsedirektoratet og Norges astma— og allergiforbund (NAAF).

Her ble blant annet de helsemessige konsekvensene av dårlig inneklima tatt opp.

Overlege Jan Vilhelm Bakke er tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, og har en doktorgrad som tar for seg inneklimaproblematikken.

Han understrekte at fukt i bygg er et betydelig helseproblem.

— Det er viktig å ta fuktproblemer i hus på alvor. Ser man bort fra kreft, viser forskning at fukt i hus gir samme grad av økt forekomst for luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner som passiv røyking, sier Bakke til Aftenposten.no.

Kunne vært unngått

Han tenker da på høyere forekomst av bronkitt, KOLS, astma og andre allergi- og luftveisproblemer.

Han heviser til en internasjonal studie fra 2008 (Antova 2008) som skal bekrefte dette.

I Norge henviser han til en mor og barn-studie, der 50 prosent av boligene til respondentene har vært utsatt for fukt.

— Hvis fukt av betydning forekommer i 50 prosent av norske boliger, medfører det 50 prosent økt risiko for allergiske og ikke-allergiske luftveissykdommer, inkludert astma, bronkitt, KOLS og alle luftveisinfeksjoner i disse boligene, mener Bakke.

— Ut fra disse dataene vil jeg grovt anslå at 20 prosent av alle astma- og luftveisproblemer kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt fukt i norske hjem, sier han.

Har du et boligtips? Send oss en epost.

Stort fuktproblem i Norge

En boligskaderapport er nylig publisert om skadeomfanget i norske hjem.

Inspeksjonsfirmaet Anticimex har sjekket 16.000 boliger over hele landet, og funnet nedslående reslutater.

Syv av ti bad er for dårlige, og skadeomfanget i kjellere og sokkeletasjer er stort.

Her dreier det seg i hovedsak om fuktproblemer.

Aftenposten har tidligere omtalt denne boligskaderapporten — les mer her.

Bedring på ferie

I rapporten kommer det frem at svært få av boligeierne med husskader vet om skadene på forhånd. Bakke sier det derfor kan være vanskelig å vite om man er utsatt for fuktskader.

— Det kan være vanskelig å merke det, for luftveisplager er noe alle kan ha. Men merker man for eksempel at man blir bedre av luftveis- og allergiplager når man er på lengre ferier i forhold til når man er hjemme, er det verdt å sjekke huset for fukt, sier Bakke.

Mugglukt er også en viktig indikator på fukt innendørs.

- Man blir lett vant til egen huslukt, så her er det lurest å få andre til å sjekke lukt, sier Bakke.

Han presiserer at han som overlege ikke kan si noe om de bygningstekniske utfordringene ved inneklimaproblematikken, kun de helsemessige konsekvensene.

— Det er viktig at inneklima er et fag med kompetansesamarbeid mellom det bygningstekniske og det medisinske, sier han.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook