- Det er egentlig slutt før det begynner. Alle leilighetene jeg har vært interessert i har alle blitt solgt for mellom 300.000 og 450.000 kroner over takst, og da kommer jeg til kort, sier Anders Hoff.

25-åringen har fått fast jobb som dataingeniør i Oslo, og er på visning på en 35 kvadratmeter stor leilighet på Tøyen sammen med en rekke andre unge førstegangskjøpere.

I løpet av de siste tre ukene har han sett på åtte leiligheter som er solgt himmelhøyt over takst. Selv om han i løpet av studietiden klarte å skrape sammen rundt 150 000 kroner i egenkapital, ser ikke dette ut til å holde.

120 unge i kø

- Det er ingen tvil om at man nå er kommet opp i en veldig høy kvadratmeterpris, sier eiendomsmegler i DNB Eiendom, Steinar Wefring.

Meglerne melder om at det er unge førstegangskjøpere som dukker opp på visningene. Både eiendomsmeglerne og boligbyggere i Oslo merker et ekstremt press på de minste leilighetene.

Nylig solgte Wefring en 43 kvadratmeter stor leilighet på Rodeløkka for 2,6 millioner - 650 000 kroner over takst. 120 mennesker, hovedsakelig unge, sto på interesselisten.

Mens prisen på boliger i hovedstaden har steget med 6,7 prosent det siste året, er den tilsvarende økningen for leiligheter under 40 kvadratmeter 9,5 prosent, viser nye tall fra Finn.no.

Har ikke råd til stort

Senioranalytiker i Nordea, Katrine Godding Boye i Nordea, mener prispresset skyldes at færre unge førstegangskjøpere har råd til større leiligheter, og at knivingen om de minste dermed øker.

- Prisnivået på boliger i Oslo er nå så høyt at unge har råd til stadig mindre leiligheter, sier Godding Boye.

Hun mener det nye og høyere kravet til egenkapital forsterker dette fordi førstegangskjøpere må ut med en stadig høyere sum selv for å kunne kjøpe bolig.

Da kravet om egenandelen økte fra 10 til 15 prosent av boligens verdi i desember 2011, var en av effektene man håpet på at prisene på boliger skulle flate ut eller gå ned fordi færre skulle få råd til å kjøpe bolig.

Går ned i standard

- Det er få tegn til at dette kravet har hatt en dempende effekt på boligprisene. Det virker som om unge førstegangskjøpere heller går ned i boligstandard— og størrelse enn å la være å kjøpe leilighet, sier Godding Boye.

Samtidig må flere og flere ty til hjelp fra foreldre for å skaffe seg tak over hodet. Partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye, mener dette slår ut i økte priser på de minste leilighetene.

- Flere og flere foreldre tar på seg investorbrillene og skyter inn penger i små leiligheter for sine barn i storbyer som Oslo. Konsekvensen er at prisene presses mer opp enn om studenter og unge selv skulle stått for boligkjøpet, sier Øye.

Bygger ikke nok

Han mener at sentralitet er så viktig for unge at de heller går ned på boligstandard enn å flytte ut av byen der leilighetene er billigere.

- Mens de fleste har økt sin boligstandard jevnt og trutt, ser vi at unge stadig bor trangere og verre. Samtidig ligger alle utdanningsinstitusjoner i sentrum. Da lyder det hult å si at det ikke er en menneskerett å bo sentralt, sier Øye.

I tillegg klarer ikke boligutbyggerne å holde tritt med befolkningsveksten.

- Det er ikke rakettvitenskap at når det flytter 70 000 til byen hvert år, så må boligutbyggingen følge på. Det gjør den ikke i dag.

Eiendomsmegler Steinar Wefring er enig.

- Det er for få leiligheter i forhold til hvor mange som er interessert. Derfor hoper det seg nå opp av unge folk på visning.

310 000 over takst

Dagen etter at Hoff var på visning, ble leiligheten på Tøyen solgt for 310 000 kroner over takst, til en totalpris på 1,8 millioner, etter det eiendomsmegleren kaller «urimelig» stor interesse fra unge kjøpere. Dermed må Anders Hoff ut på boligjakt - igjen. Inntil videre blir han boende i barndomshjemmet.

- Jeg håper jeg klarer å komme inn i markedet til slutt. Jeg er villig til å strekke meg litt, men jeg blir oppgitt av å se hvor håpløst det er. Nå som jeg har fast inntekt, ønsker jeg meg ikke tilbake til leiemarkedet, sier 25-åringen.

Bystyret sperrer for flere småleiligheter

Utbygging av flere små boliger i sentrum kunne ha presset prisene på disse ned. Men et bystyrevedtak fra 2007 står i veien.

Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Venstre gikk da inn for at maksimalt 20 prosent av nye boligprosjekter i bydelene Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Nydalen kunne være boliger på under 40 kvadratmeter. Samtidig skulle minst 50 prosent av nye boliger være på minst 80 kvm.

Ønsket barnefamilier

- Årsaken var at vi ville ha en sammensatt befolkning i sentrum. Vi syntes det var en uheldig utvikling at veldig mange småleiligheter ble bygget, fordi barnefamiliene da forsvant, sier medlem av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre for Ap, Anders Røberg-Larsen.

Tall fra Finn.no for det siste halve året viser en enorm prisvekst på de små leilighetene i Oslo sentrum i forhold til prisveksten for boliger generelt - særlig i bydelene Sagene og Grünerløkka.

Advarte mot prisstigning

Analyseselskapet Econ Pöyry advarte allerede i 2008 om at vedtaket ville føre til at det ble bygget færre boliger i Oslo. I en rapport pekte selskapet på at vedtaket ville gjøre det mindre lønnsomt, og dermed mindre attraktivt for boligutbyggere, å sette i gang med nye prosjekter.

I tillegg ville vedtaket føre til et økt prispress fordi man ville kunne bygge færre enheter pr. tomt. Selskapet pekte også på at etterspørselen etter store leiligheter i sentrum var lav.

Men det at prisene på de minste leilighetene i sentrum nå skyter i været, gjør ikke at Ap ønsker å endre vedtaket.

Vil vurdere på nytt

- Hvis dette slår veldig skjevt ut vil vi selvsagt diskutere dette, men så langt har vi ikke sett at regelen hindrer en positiv utvikling for Oslo, sier Røberg-Larsen.

Heller ikke Venstre ønsker en endring. Men Frp og byråd for byutvikling fra Høyre, Bård Folke Fredriksen, mener de skyhøye prisene tyder på at regelen bør endres.

- Mange av de regulerte tomtene til bolig har vært i indre by, og vi har bygget mange store leiligheter her de siste ti årene. Når vi får tilbakemelding om at de små leilighetene er blitt uforholdsmessig dyre, håper jeg at alle partier vil være med på å se på dette på nytt, sier Folke Fredriksen.

Han lover at saken vil bli tatt opp i bystyret til høsten.