Selskapet blir et av verdens tre største innen klassifisering, spesielt for skip, og rådgivning innen olje og gass, fornybar energi og elforsyning.

DNV GL — som blir det nye navnet - får kontorer i mer enn hundre land og en samlet omsetning på om lag 18 milliarder kroner.

Stiftelsen DNV vil være største eier i det nye selskapet med 63,5 prosent, mens GLs eier, Mayfair, vil ha 36,5 prosent av aksjene.

Det nye konsernet skal registreres som et norsk aksjeselskap og får hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.

DNVs konsernsjef Henrik O. Madsen bli konsernsjef i DNV GL.