• STRESSER IKKE: - Folk bruker lang tid på å endre mobilvanene sine, sier Øyvind Vederhus, kommunikasjonssjef i Netcom. FOTO: LARS HOEN

Facebook skal gjøre SMS overflødig

Teleselskapene er ikke bekymret