• Lavere prisvekst, men sterkere krone, sier sentralbanksjefen.

Norges Bank holder renten uendret på 1,5 prosent. Det opplyste sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse torsdag morgen.

– Prisveksten i september var lavere enn ventet, men samtidig har kronen svekket seg siden forrige rentemøte. For øvrig har den økonomiske utviklingen både ute og hjemme vært om lag som ventet. Derfor holder vi styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analytikerne var i forkant av rentemøtet samstemte på at Norges Bank ikke ville komme til å sette ned renten.

Store bevegelser

I sin begrunnelse for uendret rente peker Norges Bank på en rekke forhold, blant annet på at boligprisene har flatet ut og at bankene melder om lavere etterspørsel etter lån.

Inflasjonen i Norge hadde sterk vekst i sommer, men har siden kommet ned igjen. Norges Bank skriver at de forventer store svingninger i inflasjonen også resten av året.

–De siste månedene har det vært unormalt store bevegelser i konsumprisveksten, delvis preget av metodeendringer. Når vi vurderer prisutviklingen fremover, ser vi i noen grad igjennom slike midlertidige forhold, sier Olsen torsdag.

Styringsrenten fra Norges Bank settes med sikte på at inflasjonen skal være nær 2,5 prosent over tid.

Ingen nye signaler om rentebane

Norges Bank presenterte i dag ingen ny signaler om rentebanen. På forrige rentemøte i september varslet visesentralbanksjef en raskere renteoppgang.

— Analysene i denne rapporten tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå frem mot sommeren 2014 og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå, sa Qvigstad da.

Norges Bank vil gi nye signaler om rentebanen i desember.

Også Sveriges Riksbank hadde rentemøte i dag: de valgte å holde den såkalte reporenten uendret på 1 prosent.