Alexela la tirsdag inn begjæring om at erstatningssaken mot Trond Emblem og Jostein Berland fortsetter, til tross for at Emblem ikke stiller i retten eller er representert ved advokat.

Berlands advokat Nils E. Tangedal er negativ til dette.

— Det blir merkelig å fortsette saken når det foreligger fravær hos en part, sa Tangedal under rettssaken.

Han har ingen kommentar til hvilken betydning dette kan ha for sin klient under rettssaken.

Retten skal ta stilling til begjæringen innen kort tid.

Stilte ikke opp

Sammen med Jostein Berland, sin tidligere medarbeider i Vest tank, er Trond Emblem saksøkt av det estisk-eide selskapet Alexela Norway Holding for til sammen mer enn 67 millioner kroner. Søksmålet kommer i etterkant av eksplosjonen i to tanker på Vest tankanlegget på Sløvåg 24. mai 2007.

Mandag skulle Emblem forsvare seg selv i Nordhordland tingrett i Bergen, men stilte ikke opp, til tross for at han var sin egen forsvarer.

Han har fremvist en legeerklæring fra sin fastlege hvor det står at Emblem er for syk til å delta på rettssaken. Retten har likevel valgt å fortsette rettssaken inntil videre.

Grunnen til at Emblem er sin egen forsvarer er økonomisk, ifølge datteren Linn Rine.

— Trond er personlig konkurs og har ikke råd til egen advokat, sier hun.

Emblem selv har tidligere sagt at han av helsemessige grunner ikke kan snakke med pressen

Vil bli ferdig

Emblem er saksøkt av Alexela på tre punkter. To av dem gjelder kun Emblem og er et erstatningskrav på 1,88 millioner kroner pluss renter knyttet til en påstand om økonomisk utroskap. På dette punktet ønsket Alexela at Emblem blir dømt ved en såkalt fraværsdom.

Det innebærer at parten som ikke stiller opp, automatisk taper saken, uten at retten tar stilling til innholdet i tvisten.

Saken kan imidlertid ofte tas opp igjen dersom den som hadde fravær krever det.

Det største kravet fra Alexela er på 65 millioner kroner. Det er erstatning for kostnaden Alexela angivelig måtte bære for rensing og fjerning av farlig veske i tanker oppbevart på anlegget til Vest tank, etter at de kjøpte bedriften i 2007.

Det er dette kravet Alexela ønsker at skal bli behandlet på vanlig vis i rettssalen.

— Vi ønsker å bli ferdig å bli ferdig med saken. Vi kunne bedt om en fraværsdom, men vi ser ikke på det som en varig løsning, sier advokat Erik Myhr Nilsen, prosessfullmektig for Alexela Holding Norway, som tirsdag fortsatte sin bevisførsel mot Emblem og Berland.

Saken har allerede vært utsatt fire ganger, blant annet på grunn av helsetilstanden til Emblem.

Rett på utsettelse?

Ina Strømstad, tingrettsdommer i Oslo tingrett, sier til BT at en fraværsdom - altså en «walk over-seier» til saksøkeren - er det vanlige i slike tilfeller, men det også det er fullt mulig å fortsette saken.

— Fraværsdom er noe som saksøker må begjære om. Hvis man ikke gjør det, kan saken fortsette som normalt og saksøkte må selv bære risikoen ved å ikke være til stede, sier hun.

Med andre ord kan Emblem bli dømt etter en lang rettsprosess selv om han ikke er representert verken i person eller ved en advokat.

Strømstad understreker at det kun gjelder hvis Emblem ikke har gyldig fravær.

— Kan man bevise at man er syk, har man rett på utsettelse av saken, sier hun.