UiB vil ikke slå seg sammen med Høgskolen i Bergen, men vil gjerne samarbeide om å utvikle Campus Årstadvollen. Med i den påtenkte helseklyngen langs Årstadveien er også Helse Bergen og Bergen kommune..

Fullt utbygget kan området huse alle byens helsefagstudenter, forskning og næringsutvikling innen helse.

— Det er mye å vinne på å knytte disse aktørene tettere sammen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

RIVES: Universitetet har konkludert med at det gamle odontologibygget i Årstadveien skal rives. I nybygget skal det inn deler av universitetets helserelaterte virksomhet som er spredd rundt i både leide og eide lokaler. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Universitetet inviterer samarbeidspartnerne til en prosjektgruppe for Campus Årstadvollen og vil i løpet av januar få på plass en prosjektleder.

Langs Årstadveien

Utgangspunktet for helseklyngen er fremtidig bruk av det gamle odontologibygget, men omfatter langt mer.

Til sammen disponerer Universitetet et område langs Årstadveien som strekker seg fra odontologibygget til Blichfeldt og Meyers Aldersbolig, som svinger seg som en rød hestesko et par hundre meter lenger sør.

På dette området er det plass til 24.000 kvadratmeter nybygg, viser et grovt overslag. Til sammenligning utgjør det nye odontologibygget 15.000 kvadratmeter. Med i Campus Årstadvollen er også det nye odontologibygget og Overlege Danielsens Hus.

Mer samordning

Universitetsdirektør Bernstrøm sier tanken om en felles helsecampus er mer enn bare fysisk samlokalisering.

— En felles campus gir oss en mulighet til å samordne helseutdanningene på UiB og Høgskolen. Samtidig kan vi knytte sykehuset og primærhelsetjenesten, altså kommunen, tettere til oss.

- Snakker du om felles forelesninger?

— Ja, men ikke bare. Det handler også om å trekke inn de som skal bruke de utdannende. Pluss tettere samarbeid på forskningssiden, sier Bernstrøm.

- Overmodent

— Dette er en overmoden klynge, sett fra vår side, sier Ole Gunnar Søgnen, rektor for Høgskolen i Bergen.

Det nye Høgskolebygget på Kronstad huser blant annet sykepleierutdanning. Det kan bli aktuelt å flytte disse til Årstadvollen, men dette er langt fra bestemt, understreker Søgnen.

Høgskolen har 30 mål ubebygget tomt på Kronstad og ønsker å utvide, for nybygget er for lite.

- Kan Årstadvollen være et alternativ til å bygge mer på Kronstad?

— Nei, Årstadvollen må komme i tillegg, for vi har et stort behov for mer areal. I dag leier vi 12.000 kvadratmeter i Møllendalsveien, sier Søgnen.

Velger å rive

Når det gjelder det gamle odontologibygget har Universitetet vurdert å rehabilitere det, men konkludert med at bygget skal rives. Rehabilitering ble beregnet å koste 340 millioner kroner.

I nybygget kan det bli plass til Institutt for samfunnsmedisin, Folkehelseinstituttet, Uni Helse og deler av virksomheten til Psykologisk Fakultet. De to første leier i dag hos Entra i Kalfarveien. Uni Helse leier en etasje i BT-bygget i Krinkelkroken, mens UiB eier et bygg i Christies gate der Psykologisk Institutt holder til.

Spart husleie og salget av bygget i Christies gate kan langt på vei dekke utgiftene til nybygget, påpeker Bernstrøm.

Mer detaljerte planer er ikke på plass ennå. For eksempel om ytterligere nybygg på Årstadvollen skal melde seg på i køen hos Statsbygg eller om Helse Bergen kan betale for det.

— Det er slike ting vi skal se på fremover når vi på nyåret får på plass en prosjektleder, sier Kjell Bernstrøm.

Hva synes du om planene? Diskuter under:

LANGS ÅRSTADVEIEN: Området langs Årstadveien der UiB og Høgskolen vil ha helseklynge, er tegnet inn med gult. FOTO: UIB