• TO BYGARASJER: Parkeringsplasser tilsvarende mer enn to bygarasjer må bort, mener et enstemmig fylkesting. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

5000 p-plasser må vekk

Fylkespolitikerne vil fjerne halvparten av p-plassene i sentrum. Det er mer enn dobbelt så mange p-plasser som i Bygarasjen.