Bedriften på Sunnmøre hadde laget tremøbler i 40 år da de begynte å produsere Tripptrappstolen i 1972. I starten gikk salget dårlig, men etter hvert tok det seg opp, og utpå 90-tallet de så at barnestolen ikke bare ble solgt i møbelbutikker, men også mye i barneutstyrsbutikker.

Ideen om å satse mer på barneutstyr vokste frem i selskapet. De ansatte ble delt inn i en møbeldivisjon og en barneproduktdivisjon.

— I starten følte de i barnedivisjonen at de var plassert på B-laget, men de hadde en rask vekst og var snart ledende i selskapet, forteller innovasjonsdirektør Hilde Angelfoss til Aftenposten.

Basisbehovene

Ledet av Kristine Landmark satte Stokke i gang en prosess med mål om å bli en ledende leverandør av barneutstyr i Europa. De bestemte seg for å satse på de store investeringene en familie må gjøre når de får barn, de viktigste produktene for å spise, stelle, sove og transportere.

— Vi bestemte oss etter hvert for å satse på barnevogn, et segment som var preget av lite nytenkning og der det som fantes var ganske traurig, sier Angelfoss.

Stokke ønsket å lage en urban vogn for storbylivet, der vognen må passe til trange fortau, små butikker og reise med metro og buss. Norsk vinterklima og høye brøytekanter var ikke hovedfokus da de inviterte en rekke designkontor til å komme med sine innspill.

Angelfoss forteller at ingen i selskapet hadde erfaring med å lage barnevogner, så de benyttet seg av flere eksterne konsulenter og læringskurven var bratt.

Resultatet kom i 2003 med lansering av Xplory, en barnevogn som i høyeste grad skiller seg ut. Barnet ligger og sitter mye høyere i Xplory-vognen enn i tradisjonelle vogner. I reklamen legger selskapet vekt på at høyden tar barnet vekk fra bilenes eksosrør og gir god blikkontakt med den som triller.

Sør-Korea og Hollywood

Vognen har fått prisen Merket for God Design og har blitt en kommersiell suksess for selskapet fra Ålesund. Stokke opplyser at mer enn 250.000 barn rundt om i verden har vokst opp i en Xploryvogn.

- Målt pr nyfødte så har vi størst andel i Sør-Korea. Vi har også stor markedsandel i Nederland og Spania og er nummer åtte av barnevognprodusenter i Europa, forteller Angelfoss.

At vognen brukes av en rekke Hollywood-kjendiser som Russel Crowe, Tori Spelling, Minnie Driver, Kate Hudson og Courtney Cox har også bidratt til å gi den en høy trendfaktor.

I dag er omsetning i barnevognsegmentet på nivå med en stor norsk møbelfabrikk.

Angelfoss skryter av Stokke som har et langsiktig perspektiv og som tar seg råd til å satse på innovasjon.

På Sunnmøre er det en veldig god kultur for innovasjon og for å tenke internasjonalt og satse stort. Det er en veldig god innstilling som bygger mange arbeidsplasser. Innovasjon er selvsagt risikabelt og vil ikke alltid lønne seg økonomisk den første tiden. Men i Stokke har de hatt is i magen og turt å satse. For Stokke Xplory har det helt klart lønt seg, sier Angelfoss.