Sveriges regjering la torsdag morgen frem statsbudsjettet for 2013. De vil bruke rundt 23 milliarder svenske kroner på nye reformer og har valgt seg ut noen områder de satser på. De tre største er infrastruktur, forskning og innovasjon og lavere skatt for næringslivet.

Tidligere i høst ble det kjent at Sverige skal investere 55 milliarder kroner på jernbanen i perioden frem til 2030.

De skal blant annet bygge ut jernbanenettet mellom Stockholm og Linköping, slikt at det er klart for lyntog, og bygge dobbeltspor fra Göteborg til Borås.

Totalt skal de øke satsingen på infrastruktur med 106 milliarder kroner de neste ti årene. I år ble det brukt 40 milliarder på infrastruktur, dette økes til 52 milliarder i 2013 og 57 milliarder i 2020. Pakken omfatter blant annet utbyggingen av t-banen i Stockholm og enkelte veistrekninger rundt hovedstaden.

Forskning og næringsliv

Fire ekstra milliarder skal brukes på forskning og innovasjon i 2013. I løpet av 2013-16 skal de bruke 11,5 milliarder mer enn i år.

Bedriftene får lavere skatt. I dag betaler de 26,3 prosent, men fra 1. januar 2013 senkes satsen til 22 prosent. Årsaken til at den svenske regjeringen gjør dette er at de ligger over gjennomsnittet i OECD og EU. Flere andre europeiske land har signalisert at de vil gjøre det samme, og svenskene vil ikke ha dårlige konkurransevilkår for sine bedrifter.

Tiil sammenligning er bedriftsskatten i Norge på 28 prosent.

— Hvis vi ønsker å forhindre at bedrifter flytter ut til lavskatteland, så må vi gjøre en innsats for at det skal bli mer attraktivt å være i Sverige og skatte til Sverige, sier finansminister Anders Borg.

Reformen er beregnet å koste 16 milliarder, men regjeringen regner med å hente inn 9 milliarder kroner ved å begrense bedriftenes avdragsmuligheter.

Ledighet og pensjonister

I tillegg til de tre største satsingene, setter svenskene også mye penger inn på tiltak mot arbeidsledighet blant ungdom og tiltak for bedre integrering.

De satser også på helsevesenet, styrking av rettsvesenet og økning av enkelte trygder.

Fattige barnefamilier er blant dem som får økte stønader, og pensjonistene får lavere skatt.

Frykter nedgang i EU

Finansminister Borg advarer om at den dårlige økonomiske utviklingen i Europa også påvirker Sverige.

- Vi befinner oss i en urolig situasjon internasjonalt og må være forsiktige, sier Borg under dagens pressekonferanse.

Borg sier regjeringen har planlagt for at den økonomiske utviklingen blir svakere enn forventet, og har tatt høyde for at for eksempel skatteinntektene blir lavere enn beregnet. Han mener budsjettet er fremtidsrettet og vil skape vekst.

Svenskene forventer en svak vekst i BNP på 1,6 prosent i år og 2,7 prosent i 2013.

Dette er langt høyere enn mange euroland, men Borg advarer om at utviklingen i eurosonen kan påvirke Sverige.

— Stresset har sunket i markedet, men vi mangler fortsatt langsiktige løsninger for å få bukt med krisen i verdensøkonomien, sier Borg.

Han mener Europa vil preges av svak vekst på rundt 1 prosent i ti år og vil ikke utelukke at Hellas må forlate eurosamarbeidet.

Sveriges finansminister Anders Borg la torsdag frem statsbudsjettet for 2013.
Scanpix