— Det er på tide fagbevegelsen tar initiativ til en reform som sikrer ungdom avtalefestede rettigheter i boligmarkedet, sier landsmøtet i Handel og Kontor i en uttalelse.

Forbundet ber LO-kongressen utvikle en tariffestet reform for ungdommer på vei inn i boligmarkedet, etter modell av avtalefestet pensjon, AFP.

Handel og Kontor er LOs tredje største forbund, og organiserer vel 65.000 ansatte i varehandel, kontor og administrasjon i privat sektor. Forbundets landsmøte ble avsluttet onsdag.

- Fagbevegelsen må ta grep

Boligpolitikken har stort sett blitt overlatt til markedet, offentlige verktøy er blitt svekket eller fjernet, konstaterer landsmøtet.

— Når myndighetene ikke evner å ta grep, må fagbevegelsen ta grep. Det har vi tradisjon for. Blant annet gjennom AFP. Det er på tide å sikre ungdom en verdig ankomst til arbeidslivet. Samtidig er det viktig å sikre en solidaritet mellom generasjonene i arbeidslivet og i avtaleverket, heter det i uttalelsen. - Vi kan ikke ha det slik at det skapes et todelt arbeidsliv der ungdommer på vei inn i arbeidslivet ender med å betale store deler av lønna si til bolighaier, eller har så stor gjeld at de risikerer å gå personlig konkurs så snart renta stiger, heter det videre i uttalelsen.

Rett til heltid

I en annen uttalelse krever landsmøtet lovfestet rett til heltid, og styrking av deltidsansattes fortrinnsrett. Arbeidsmiljøloven må endres slik at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes i heltidsstilling.

Handel og Kontor krever også strengere regulering av franchisevirksomhet, for å styrke ansattes rettigheter og innflytelse.

Franchise er en driftsform der selvstendige butikker leier inn et totalt kjedekonsept. Det svekker bedriftsdemokratiet, fordi kjedene har all makt men ikke formelt arbeidsgiveransvar overfor de ansatte, mener landsmøtet. Tillitsvalgtes rettigheter og rolle vingeklippes.

— Kjedenes øverste ledelse skryter på seg eierskap til utsalg med titusenvis av ansatte samtidig som de håver inn milliarder av kroner. Men de vil ikke påta seg ansvar og forholde seg til spilleregler som tilsvarende konserner med samme størrelse, heter det i uttalelsen.