Les også:

— Jeg har glidd inn i yrket, men jeg har tre søstre, en far som var prest og en mor som har jobbet i barnehage. Jeg kommer fra et hjemmemiljø som ikke skilte mellom gutte- og jenteting, så jeg har både lekt med Barbie, hoppet strikk og tau uten at jeg så på det som noe uvanlig, sier Pål Grindland til Stavanger Aftenblad.

Får konsekvenser

Seniorrådgiver og sosiolog Knut Oftung hos Likestillings- og diskrimineringsombudet har flere tanker om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Først synes han likevel det er riktig å presisere følgende:

- Problemet er ikke at kvinner velger kvinneyrker og menn mannsyrker. Problemet er dersom menn og kvinner ikke føler at de kan velge annerledes, og når kvinnedominerte yrker verdsettes lavere.

— Når det er sagt, et kjønnsdelt arbeidsmarked får konsekvenser for jenter og gutters utdanningsvalg.

- Hva mener du med det?

— Etter krigen var det store politiske prosjektet å gjøre husmor- og morsrollen til et yrke. Omsorgsoppgavene skulle profesjonaliseres. Så kom behovet for mer arbeidskraft og kravene om velferdsstatlige goder. Da rykker kvinnene inn i arbeidslivet igjen, som deltidsarbeidende.

- Deltidsarven er fremdeles med oss, og det har store samfunnmessige konsekvenser. Historien viser at fedrene har hatt forsørgeransvaret, og dermed var det aldri aktuelt for menn med lav lønn, deltidsarbeid eller at de skulle inn i omsorgsyrker.

Rollemodeller

Så i dag er verken forsørger— eller omsorgsansvaret likestilt. Det har en konsekvens for forholdet til barna og hvordan vi er som foreldre.

Barna ser at menn gjør noen oppgaver og kvinner andre. Som rollemodeller betyr foreldrene mye. Gutter identifiserer seg mye med fedrene, jenter med mødrene. Denne læringen går i arv.

- Har arbeidsmarkedet sin del av skylden?

— Ja, mye av organiseringen av arbeidet er kjønnsdelt. I kvinneyrker som syke- og hjelpepleien jobber mange deltid. I typiske mannsyrker er det vanlig med anbud der jobben skal være ferdig til en bestemt dato. Dermed er overtidsjobbing en del av arbeidet. Det setter seg.

- Kan økt fedrepermisjon gi mer likestilling?

— Det at fedre de siste 20 årene har vært eksklusivt hjemme med barna, har klart påvirket rollen som far. Nyere forskning viser at fedre får en ny opplevelse og tenker annerledes om sin rolle ut fra erfaringen de gjør. Å knytte far inn mot omsorgsfeltet, er et virksomt tiltak for likestilling.

Blir inspirert av barnehagejobbing

Grindland blir inspirert og får mer energi av arbeidsdagen sin.

- Det er ekstremt inspirerende. Du blir veldig sliten av å jobbe i barnehage, men du får også mye energi av det. Ungene er morsomme, gir tilbakemelding på deg som person, og det du gjør.

— Jeg har også kolleger som gir meg tilbakemeldinger, i en helt annen grad en hva jeg tror jeg ville fått i en kontorjobb. Jeg skifter bleier, lager mat og vasker fingre og kler på og av, men her er også mye plass til fundering og undring. Det er mange kunnskapssugne unger. Det å finne ut av alt fra livet og døden til hvordan en båt fungerer.

- Hva er reaksjonene fra omgivelsene?

— Familien synes det er fint. Min mor er lærer på førskoleutdanningen på UiS, så hun vet hva yrket omfatter. Kamerater synes det er positivt. Noen har selv jobbet i barnehage og som lærer, som jo er et annet typisk kvinneyrke.

- Men det hender av og til at bekjente, ikke nære venner, spør halvveis i spøk og halvveis i alvor, om når jeg skal få meg en skikkelig jobb. Kona er også fornøyd. Hun har valgt en annen karrierevei og jobber innen finans.

- Hvordan fungerer det med fem menn og 15 kvinner i barnehagen?

— Jeg tenker at vi utfyller hverandre, det blir harmoni og balanse. Det har vært tradisjon at kvinnene baker, men nå har også mannfolkene kastet seg ut i det. Vi samarbeider veldig godt, og det er ingen som sier «du er mann, du må gjøre dette». Ellers vil jeg si at jeg lærer mye av å jobbe tett med kvinner, du skjønner mer av deres følelsesliv når du jobber så tett.

- Hva synes du om lønnen?

— Du begynner ikke i en barnehage for å bli rik. Jeg vil si det slik at jeg er velstående på gode kolleger. Det er klart det er en utfordring for noen menn at de ikke kan forsørge en familie på en barnehagelønn, i utgangspunktet i alle fall, men jeg tror faktisk ikke at en skal øke lønnen så mye. Da tiltrekkes gjerne feil type mennesker til jobben. Jeg ønsker menneskekjennere fremfor mennesker som bare går etter lønn.

- Kunne du tenke deg å bli sjef?

— Jeg er veldig fornøyd der jeg er. Vi har en flat struktur, og alle får si sin mening. Her er det ingen ovenfra og ned-holdning fra lederne slik det kan være andre steder.