— Hadde det vært lakseoppdrett i Oslofjorden, ville mange flere vært klar over hvor viktig denne næringen er, og hatt en positiv holdning.

Det sa seniorrådgiver i Innovasjon Norge Olav Dyrnes til Aftenposten i forrige uke.

Men ikke alle er like begeistret.

- Han aner ikke hva han snakker om. Næringen har alt ødelagt fjordene i vest. Om de hadde forpestet Oslofjorden med oppdrett ville det resultert i at østlendingene ikke hadde kjøpt en eneste, liten laksefisk, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges miljøvernforening.

Forrige uke fortalte Aftenposten at oppdrettsnæringen ønsker å tredoble lakseoppdretten innen 2025.

Næringen er allerede i kraftig ekspansjon. Det produseres godt over dobbelt så mye oppdrettslaks som for ti år siden, og Norge eksporterer dobbelt så mye laks som i 2003.

Leder i Norges Miljøvernforbund Kurt Oddekalv freser over de nye visjonene.

— En vakker historie om villaksen har blitt erstattet av en broiler, et laksens svar på belgisk blå (omdiskutert, mutert storferase, red. anm.). I tillegg er den full av gift.

Næringen får forskerstøtte

I følge tall fra Oddekalvs miljøorganisasjon inneholder villaksen 5 til 7 prosent miljøgifter i fettet, mens oppdrettslaksen har 14 til 34 prosent.

Overingeniør innen marinbiologi ved universitet i Nordland, Chris Andrè Johnsen er uenig. Han har skrevet doktorgrad innenfor kvalitet og tilvekst av lakseoppdrett.

— Jeg er i utgangspunktet positiv til å øke produksjonen. Det er en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere mat på.

Han understreker at det må skje i kontrollerte former hvor alger, og fiskesykdommer som lakselus ikke får mulighet til å blomstre.

- En svinesti

Oddekalv mener at ingen næring i landet forpester landet vårt i den grad som oppdrettsnæringen gjør — det bare synes ikke like godt med det første.- Det her ligner ikke grisen. Et vanlig oppdrettsanlegg genererer like mye avfall som en gigantgård med 70.000 svin. Laksen må på do den også, sier Oddekalv og fortsetter.

— Hadde oppdretterne måtte betalt kloakkavgift for alle laksefiskene sine på samme måte som oss mennesker, ville de vært ruinert. De tjener penger på å drite i det norske matfatet.

Oddekalv mener oppdrettsnæringens nye visjon vil være kroken på døren for norsk fiske.

Johnsen deler delvis Oddekalvs frykt.

- I områder av fjordsystemene med lite strøm eller vannutskiftning kan lakseoppdrett føre til algeoppblomstring. Men dette er svært lovregulert og konsekvensutredes på forhånd, noe som reduserer muligheten for lokal forurensning.

Johnsen mener det marine miljøet vanligvis har stor kapasitet til å ta imot biologisk avfall.

Laksen spiser ikke lenger opp resten av havet

Et problem som lenge har heftet ved oppdrettsindustrien er det enorme behovet for fôr, altså mindre fisk som laksen må ha i seg for å vokse raskt og effektivt.

Johnsen er forsker på temaet oppdrett og fiskefôr. Han mener de nå har kommet svært langt, og unngår å ødelegge det biologiske mangfoldet i sjøen.

— I dag bruker industrien bare 15 - 20 prosent protein fra fisk i laksefôret, og andelen vegetabilske produkter er dermed høy

- Hvordan reagerer laksen på det?

— Det blir noe mindre sunne Omega 3-fettsyrer i produktet, men laks vil fortsatt være veldig sunn mat.

Johnsen presiserer at om næringen går lavere enn 10 prosent vil det kreve stor kompetanse og forsiktighet.

- Det forskes på å bruke 5 prosent, og faktisk også 0 prosent, marin industrifisk i fôret.

Konsekvensene av dette er fortsatt usikre. Kurt Oddekalv har ikke troen.

— Laksen er en rovfisk. Fra naturens side skal den spise annen fisk. Vi har allerede påvist at den miksen med overvekt av vegetabilske produkter som fôr gir kreft hos laksen. I tillegg krever denne omstillingen kjemikalier som ikke er bra for hverken laksen eller mennesket. Dette er som å få en løve til å gresse - det går ikke bra, mener miljøvernforbundslederen.

Advarer utlendinger

En ting som imidlertid er sikkert er at Kurt Oddekalv ikke har gitt seg.

— Ingen andre miljøorganisasjoner tør å ta denne kampen, men vi skal stoppe de. Oppdrettsnæringen har ikke nubbesjans.

Oddekalv skriver, til oppdrettsnæringens store irritasjon, brev til alle land som importerer eller vurderer å importere norsk laks.

- Kina revurderer norsk laks. Det samme gjør USA. Jeg skal fortelle dem at ved å importere norsk laks vil de forgifte sin egen befolkning. Jeg vedlegger en drøss med dokumentasjon hvor påstandene er bevist, sier Oddekalv.

Hverken NCE Aquaculture eller Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ønsker å kommentere Kurt Oddekalvs utspill utover en generell kommentar.

— Det FHL har fokus på er å løse miljøutfordringene, og i det arbeidet har vi et godt samarbeid med myndighetene og kompetansemiljøene, sier direktør innen miljø i FHL, Aina Valland.