• FLATES UT: Hittil er 240.000 kubikkmeter stein tatt ut av området som består av Haukås Handelspark (midt i bildet) og de andre næringstomtene. Hele området er i ferd med å flates ut. Bak skimtes Bergen fengsel og fjellkjeden tilhørende Osterøy. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Her forvandles et helt landskap

Store deler av landskapet på Haukås i Åsane er totalt endret siste året. Flere hundre mål gjøres klar for utbygging.