Les også:

— Med finansuro rundt om i verden, er vi inne i en tid der trygt arbeid blir viktig for flere, sier førsteamanuensis Iver Bragelien ved NHH.

5800 norske studenter i fagene økonomi, ingeniør og IT har svart på hva som er viktig når de søker jobb: En god referanse settes høyt oppe på ønskelisten til alle de tre studentgruppene, i tillegg til ledermuligheter (økonomistudentene) og konkurransedyktig grunnlønn (IT- og ingeniørstudentene). Det viser Universums årlige studentundersøkelse for 2011. ## Bonus nederst

Lite tyder imidlertid på at studentene har det travelt med å gjøre karrière. Rask forfremmelse kommer langt nede på ønskelisten deres. Det samme gjør ytelsesbasert bonus. I snitt sier bare én av ti at bonus er viktig.

Universums studentundersøkelse er gjennomført hvert år siden 2001. Spørsmålene som ble stilt for ti år siden, var ikke helt de samme, men enkelte punkter kan sammenlignes.

Studentenes syn på bonus var for ti år siden mer positivt enn i dag, viser tallene. Derimot står en trygg jobb høyere i kurs hos studenter anno 2011. Mellom 32 og 39 prosent mener det er viktig, mot 9 og 16 prosent i 2001. ## Lønnsutvikling

Bragelien, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og ekspert på lønn og bonussystemer, sier arbeidstagere generelt er opptatt av trygge arbeidsplasser i usikre tider.

- Under dotcombølgen på slutten av 90-tallet var bonus noe nytt som folk var opptatt av, men det har etter hvert fått mindre oppmerksomhet. Det er jo ingen tvil om at en god grunnlønn er viktigere enn bonus, overtidsbetaling og frynsegoder, rent økonomisk. Med finansuro rundt om i verden, er vi inne i en tid der trygt og stabilt arbeid blir viktig for flere, selv om vi ikke opplever noen høy ledighet i Norge, sier Bragelien.

Første jobb

Han tror også god grunnlønn står høyt i kurs for studenter som snart skal ut i sin første jobb fordi det gir et utgangspunkt for lønnsutviklingen i resten av karrièren. En god referanse legger også føringer for den videre karrièreveien, ifølge ham.

- Den første jobben legger et grunnlag for mulighetene dine senere i karrièren, både når det gjelder hva du jobber med og i hvilken bedrift, sier Bragelien.

Økonomistudenter:

1. Statoil

2. DnB NOR

3. McKinsey & Company

4. Ernst & Young

5. PricewaterhouseCoopers

6. Norges Bank

7. The Boston Consulting Group

8. KPMG

9. Aker Solutions

10. L’Oréal

IT-studenter:

1. Google

2. Microsoft

3. Bekk Consulting

4. Opera Software

5. Statoil

6. Funcom

7. Accenture

8. Telenor

9. Steria

10. IBM

Ingeniørstudenter:

1. Statoil

2. Aker Solutions

3. Sweco

4. Rambøll

5. Kongsberg Gruppen

6. Multiconsult

7. Statkraft

8. Det Norske Veritas

9. SINTEF

10. Norconsult

Kilde: Universum