• FOR RAUSE: Eksperter mener turister stort sett er for rause når vi spiser ute på utlandsferie. FOTO: COLORBOX

- Vi tipser for mye i sydlige strøk

Usikkerheten brer seg når regningen kommer på bordet i sydlige strøk. Hva skal en gjøre?