Bakterien Listeria monocytogenes rammer først og fremst personer med nedsatt immunforsvar. Listeria kan føre til infeksjonssykdommen listeriose, som er en sjelden sykdom, men med potensielt dødelig utfall (se fakta).

I studien som er utført av forskningsinstituttet NIFES og Folkehelseinstituttet er det for første gang funnet samme type bakterie i laks. Det fremkommer i en pressemelding fra NIFES i dag

— Det er ikke dermed bevist at laksen har gitt opphav til listeriose, men vi kan ikke utelukke at laks kan være en kilde til sykdommen, sier NIFES-forsker Bjørn Tore Lunestad.

Matchet bakteriens DNA

Han vil ikke identifisere de tre produksjonsanleggene som er undersøkt i studien.

— I forskningsøyemed anonymiserer vi bedrifter. Å oppgi bedrifter her, vil bli å stigmatisere tre anlegg uten objektivt grunnlag. Det er ingen grunn til å tro at disse anlegge er bedre eller verre enn andre.

Lunestad har sammen med forskere fra Folkehelseinstituttet dyrket frem listeriabakterier fra oppdrettslaks og sammenlignet bakteriens DNA med listeriabakterier fra pasienter med listeriose. I ni av 15 tilfeller hadde listeria fra laksen «matchende» DNA-fingeravtrykk.

- Trenger klassisk hygienearbeid

— Det viser at selskapene må ta problemet med listeriabakterien på alvor i alle typer matvareproduksjon, sier Lunestad.

Lunestad forteller at problemet begrenses med klassisk hygienearbeid.

— Det må brenne seg fast på netthinnen til folk som jobber med mat, at vi må hindre spredning av bakterien. Bedriftene vet dette, men problemet må få større oppmerksomhet.

- Er funnet kontroversielt i oppdrettsbransjen?

— Nei, alle må være interessert i at all fakta blir lagt frem. Dessuten kan ikke instituttet legge vekk forskningsresultater hvis noen ikke skulle like dem.

Antallet tilfeller av listeriose i Norge pr. år er mellom 14 og 50. (se fakta).

— Listeria er en bakterie som vi finner relativt ofte, men i lave konsentrasjoner. Ved lave konsentrasjoner er bakterien å anse som ufarlig hvis du er en frisk voksen, beroliiger Lunestad.

Dessuten dør bakterien ved varmebehandling, opplyser forskeren.

- Men må vi passe oss for sushi?

— Sushi blir ikke regnet som et risikoprodukt fordi holdbarheten er kort, svarer Lunestad.

Vil ikke endre rutiner

Ifølge NIFES-forsker Lunestad er det første gang at forskerehar påvist like DNA-fingeravtrykk hos bakterien i fisk og bakteriene hosmennesker med listeriosesykdommen.

Henrik Stenwig, direktør helse og kvalitet i Fiskeri ogHavbruknæringens Landsforening (FHL), avviser at NIFES har funnet ut noe nytt isin forskning.

— Det hadde vært pussig om NIFES ikke hadde funnetnoen likheter mellom listeria i fisken og listeria i pasientene, sier Stenwig,som representerer rundt 500 bedrifter i norsk sjømatindustri.

— Studien viser det vi allerede vet, nemlig at også fisk kanvære bærer av listeria. Det eneste som er nytt er detaljeringsnivået, sier han.

— Gir funnene grunnlag for å endre rutiner og handlemåter ioppdrettsnæringen?

— Nei. Sikring av hygiene for å unngå listeria er alleprodusentene opptatt av. Selv der med helt optimal hygiene, vil du kunne påviselisteria i laks, som i andre produkter.