Det dreier seg foreløpig om 70 faste bestillinger og 25 opsjoner, het det i en kunngjøring fra selskapet der det ikke ble nevnt noe om kjøpesum eller andre finansielle detaljer. Men Turkish fastslår at det trenger flere «narrow body»-fly, med to til seks sitteplasser i bredden.

Turkish Airlines kunngjorde for mindre enn én måned siden at selskapet skal kjøpe inntil 117 fly fra Boeings største konkurrent, den europeiske storprodusenten Airbus. Disse flyene skal leveres i tidsrommet fra 2015 til 2020.