Statoiljubel i Barentshavet

Tidligare i år sa Statoilsjef Helge Lund at oljeselskapa enno ikkje har knekt koden for å finne olje i Barentshavet. No meiner selskapet å ha gjort det viktigaste funnet på norsk sokkel på ti år.