Det er John Fredriksen som er hovedaksjonær i Marine Harvest via sitt selskap Geveran Trading. Nest største aksjonær er Folketrygdfondet.

Nå har Marine Harvest kjøpt 4,7 prosent av aksjene i Cermaq og vil gi de øvrige aksjonærene et bud på 105 kroner aksjen. Ifølge dn.no utgjør dette 22 prosent over aksjens sluttkurs på Oslo Børs tirsdag.

Ifølge en pressemelding fra Marine Harvest ønsker Fredriksen å skape en «verdensledende, norsk sjømataktør» etter oppkjøpet.

— Det er etter vårt syn ingen industriell kombinasjon som er bedre egnet til å løfte både seg og norsk marin sektor til lederskap på global basis, enn sammenslåingen av Cermaq og Marine Harvest, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Marine Harvest.

Cermaqs største aksjonærer er Nærings- og handelsdepartementet som sitter med 43,54 prosent av aksjene. Departementet ønsker foreløpig ikke å kommentere tilbudet konkret, men kommunikasjonssjef Trond Viken skriver i en kort pressemelding tirsdag at departementet «har merket seg budet og vil ta stilling til dette».

Budet fra Marine Harvest har en rekke forutsetninger, blant annet at Cermaq ikke fullfører oppkjøpet av det chilenske oppdrettsselskapet Copeinca, samt at to tredeler av Cermaqs aksjonærer sier ja til tilbudet.