• ALKOHOL: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ikke bekrefte at regjeringen vil gå inn for en nasjonal makstid for å skjenke alkohol til kl. 2. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Anne-Grete skrøt av Trondheim