Les også:

Har du til tider følt at din bedre halvdel ikke respekterer den innsatsen du gjør for å holde det rent og ryddig i hus og hytte?

Trøst

Hold ut – du er ikke den eneste som blir nedvurdert på det aller grundigste av det mennesket du en gang lovet å dele gode og onde dager med. Trøsten kommer til oss i siste utgave av Arbeidslivsbaromteret, som ble publisert tidligere denne uken, i samarbeid mellom arbeidstagerorganisasjonen YS og Arbeidsforskningsinstituttet.

Her svarer for første gang på 22 år et flertall av mennene at ansvaret for hjemmets lune rede blir delt likt der i gården. Hvis vi går tilbake til 1989, så måtte to av tre herrer vedgå at partneren bar den tyngste børen, mens en snau fjerdedel påberopte seg å praktisere likestilling på hjemmefronten. Altså noe henimot en dobling i mannlig medvirkning, på det som kanskje er kjønnskampens aller tøffeste arena, i løpet av to tiår.

Uenige

Men hvor lenge fikk Adam lov til å nyte sitt eget likestillingsparadis? Ikke lenge, er vi redd. For Eva er overhodet ikke med på notene, går det frem av forskernes materiale. Blant dagens kvinner mener nemlig 7 av 10 at det er de som tar de tyngste børene på hjemmebane. Og mens hele 44 prosent av gutta er rause nok til å vedgå at partneren tar hovedansvaret, så er tilsvarende andel blant kvinnene – hold deg godt fast i kjøkkenbenken, du miskjente tøffelhelt – bare 1 prosent:

— Det er med andre ord en ulik virkelighetsbeskrivelse blant kvinner og menn, heter det tørt i rapporten, som utgjør en vesentlig del av barometeret.

Forskerne bak det hele vet ikke riktig hva de skal tro og mene:

- Om dette er et resultat av holdningsendringer i samfunnet og et ønske blant mannlige arbeidstagere om å være politisk korrekte – eller et resultat av at kvinner fremstiller seg som oppofrende og urettferdig behandlet er vanskelig å besvare, lyder det svært så diplomatisk.

Omkamp

Og dermed er det duket for omkamp på Nes, for å si det med Prøysen. Faren er nok at det sterke kjønn nok en gang kan komme til kort, ut fra en helhetsvurdering, hvis vi stadig skal holde oss til de mer diplomatiske språkformer. For når alt kommer til alt, så viser Arbeidslivsbarometeret faktisk at likestillingen i norsk arbeidsliv er på retur. Det er den såkalte indeksen over likestilt deltagelse, som nå viser en fallende tendens; fra 5,54 poeng i fjor til 5,41 poeng i år. Dermed er vi tilbake til nivået fra 2009, skal vi tro hva barometeret åpenbarer for oss.

Konklusjonen er uansett at vi må konkludere som vår danske antihelt Svante – mest kjent her på berget for å fryde seg over at kaffetrakteren virker – med at vår gange på dette feltet nå består av tilbakeskritt.