Laks banker biff og kylling: Mowi topper bærekraftskåring

Mowi går igjen helt til topps i kåringen av verdens mest bærekraftige proteinprodusenter. Kjøttleverandører til giganter som McDonald’s og Nestlé får stryk.

BÆREKRAFTIG MAT: Lakseoppdrett genererer lave klimagassutslipp sammenlignet med annen proteinproduksjon. Bildet viser en Mowi-lokalitet ved Beitveitnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mowi er den mest bærekraftige aksjen du kan kjøpe innen proteinproduksjon.

Det mener investornettverket FAIRR, som med sin årlige Collier FAIRR Protein Index rangerer verdens største børsnoterte proteinprodusenter på bærekraft.

Det John Fredriksen-dominerte konsernet er verdens største lakseoppdretter, med fjordbasert produksjon i Norge, Storbritannia, Irland, Canada, Chile og Færøyene.

I proteinindeksen for 2020 finner man også bransjefeller som færøyske Bakkafrost på tredje plass, Grieg Seafood på sjette plass og Lerøy på åttende plass.

I alt er det syv lakseoppdrettere inne blant topp 20.

– Det er jo ingen tvil om at oppdrett er en klimavinner sammenlignet med kjøttproduksjon, så det er ikke overraskende at flere oppdrettsselskaper kommer godt ut i denne kåringen, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Les også

Fosser inn i laksebransjen: Kjøper tallknusere fra Kristiansund

– Undergraver klimaforpliktelser

Oppdrettsnæringen får ofte kritikk for forhold knyttet til forurensing, fiskevelferd, rømming fra merdene og negativ påvirkning på villaksen.

FAIRRS gjennomgang av 60 børsnoterte produsenter av animalsk protein globalt, med en samlet markedsverdi på 338 milliarder dollar, tyder imidlertid på at det er andre som har betydelig flere svin på skogen.

Selskapene rangeres i forhold til ti ESG-relaterte kriterier, inkludert klimagassutslipp, avskoging, antibiotikabruk og arbeidsforhold.

For eksempel heter det i FAIRRs rapport at 86 prosent av de store kjøtt- og meierileverandørene ikke har satt meningsfulle mål for reduksjon av klimagasser.

«Dette undergraver klimaforpliktelsene til de store matgigantene som har satt egne ambisiøse klimamål», heter det i rapporten.

For eksempel skal McDonald’s kutte karbonavtrykket i sine Big Macs og Chicken Nuggets med 31 prosent innen 2030, men bruker fortsatt leverandører i Kina, USA og Russland som ikke rapporterer egne utslipp eller har satt mål for å redusere dem.

– Hvis globalt animalsk landbruk var et land, ville det stått for det nest høyeste utslipp av klimagasser. FAIRRs data viser at tre av fire globale kjøtt- og meierigiganter skjuler omfanget sine klimautslipp, sier Jeremy Coller, grunnlegger av FAIRR-nettverket.

Les også

Børskommentar: Du må være sterk i troen for å kjøpe Mowi nå

SATSER PÅ BÆREKRAFT: – Vi opplever at arbeidet vi legger ned rundt dette blir anerkjent av kapitalmarkedet, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Henger etter sektoren i år

FAIRR-nettverket har samlet investorer med over 25.000 milliarder dollar under forvaltning. Hovedformålet med indeksen er å muliggjøre og støtte beslutninger for investorer i proteinsektoren.

Dette er andre år på rad at Mowi topper listen. Samtidig henger aksjen etter sammenlignbare selskaper hittil i 2020, i det som har vært et krevende og koronapreget år for bransjen.

Justert for utbytte er Mowi ned 20 prosent så langt i år, mens Sjømatindeksen OSLSFX er ned 14 prosent.

– Opplever dere at dere får betalt for satsingen på en sterk bærekraftsprofil blant investorene?

– Vi opplever at arbeidet vi legger ned rundt dette blir anerkjent av kapitalmarkedet. Vi tror også at ESG kommer til å bli viktigere og viktigere fremover, sier Vindheim.

Lakseaksjen som kommer svakest ut på FAIRRs rangering, Salmar på 20. plass, er også den som har vist sterkest utvikling i sektoren i 2020 med en oppgang på 13 prosent.

– Reflekterer de forskjellige plasseringene i indeksen reelle forskjeller i hvor bærekraftig lakseoppdretterne driver, eller viser det heller hvor hardt hvert enkelt selskap satser på å gjøre det bra i denne rangeringen?

– Denne type oversikter sier ikke bare noe om hvor bærekraftig driften til et selskap er, men også hvor sterk viljen til og mål om å drive kontinuerlig utvikling og forbedring er, og i hvor stor grad man rapporterer om dette på en transparent og god måte. Samtidig er det ingen tvil om at Mowi, som blant annet har egen bærekraftsdirektør i konsernledelsen, satser tungt på bærekraft, sier Vindheim.

Kursgraf

– Unik åpenhet i næringen

I covid-19 året 2020 har FAIRR også rangert selskapene etter hvor godt rustet de er for å håndtere risiko knyttet til pandemier. Også her kommer lakseoppdrett best ut.

Videre kategoriseres nesten 70 prosent av selskapene i utvalget som «høy risiko» med tanke på dyrevelferd, og her kommer kylling- og eggprodusenter spesielt dårlig ut.

– Opplever du at velferdsutfordringene i laksenæringen er overdrevne sammenlignet med situasjonen for annen proteinproduksjon?

– Jeg kan ikke si noe om velferdssituasjonen i landbruket globalt, men jeg er nokså sikker på at åpenheten om velferdsutfordringene er langt større i havbruksnæringen. Både vår egen rapportering og innsikten en kan få gjennom de offentlige, nettbaserte rapporteringstjenestene er unike, sier Vindheim.

Publisert: