Overraskende sterk vekst i coronaårets siste kvartal

Selv om fastlandsøkonomien tok seg videre opp i fjerde kvartal, ser det ut til at 2020 ble det svakeste året siden krigen. Totalt falt fastlands-BNP 2,5 prosent for året, og ved inngangen til 2021 er aktiviteten 1,1 prosent lavere enn før pandemien kom til Norge.

CORONAÅRET 2020 viste en historisk knekk i økonomien i vår, men etter hvert har aktiviteten hentet seg noe opp igjen. Bildet er fra RK grafisk og Grafisk Kompani på Grorud, som har gått fra trykk av grafisk materiell til å produsere smittevernutstyr.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Den norske fastlandsøkonomien steg 1,9 prosent i fjerde kvartal. For coronaåret totalt ble det et fall på 2,5 prosent.

SSB påpeker at dette er bedre enn fryktet da pandemien slo inn, og at Norge har klart seg bedre enn mange andre europeiske land.

«Likevel er dette den sterkeste nedgangen vi har målt i fastlandsøkonomien siden tallserien begynte i 1970, og det er antagelig den sterkeste nedgangen siden annen verdenskrig», sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

På forhånd ventet økonomene en oppgang på 1,3 prosent i årets siste kvartal, ifølge Infront TDN.

Til sammenligning var det en rekordhøy oppgang på 5,0 prosent i tredje kvartal, etter det historiske fallet på 5,9 prosent kvartalet før, da coronapandemien slo inn for fullt. Begge disse kvartalene er nå oppjustert.

Opphentingen fortsatte i desember

Til tross for ny nedstengning var det en vekst i fastlandsøkonomien på 1,0 prosent i desember. Det er særlig kraftproduksjon, fiske og akvakultur som trekker opp denne måneden.

SSB ser flere grunner til at økonomien ble mindre preget av den nye runden med nedstengninger mot slutten av året, blant annet at deler av økonomien har blitt flinkere til å tilpasse seg.

«Vel så viktig var det sannsynligvis også at næringene som ble mest påvirket av smitteverntiltak allerede var på et lavt aktivitetsnivå. Dermed slo ikke ytterligere nedgang like sterkt ut i BNP som i mars», sier Sletten.

Aktivitetsnivået er likevel fortsatt 1,1 prosent lavere enn før pandemien kom til Norge.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier til NRK at coronakrisen har gjort oss alle fattigere.

– Det er den største økonomiske krisen i fredstid. Samtidig har Norge kommet bedre ut så langt, enn de fleste andre land, både når det gjelder helse og økonomi, sier han.

Mindre fall i samlet BNP

Fallet i fastlands-BNP ble for øvrig dempet av at 2020 hadde 3 flere virkedager enn 2019, noe som isolert sett trakk opp BNP for Fastlands-Norge med 0,6 prosent. Korrigert for dette, anslås nedgangen i 2020 til 3,1 prosent. I 2019 hadde vi en vekst på 2,3 prosent.

Samlet BNP viste et mindre fall på 0,8 prosent i 2020, takket være vekst i olje og gassproduksjonen, særlig knyttet til oljefeltet Johan Sverdrup.

Sysselsettingen steg 0,7 prosent i fjerde kvartal, justert for normal sesongvariasjon. For 2020 som helhet falt antallet sysselsatte personer 1,3 prosent fra året før.

De største bidragene til fallet i årsveksten kommer fra forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Samlet falt husholdningenes konsum 7,4 prosent fra 2019 til 2020, noe som fører til at spareraten ser ut til å bli historisk høy i 2020, skriver SSB.

SSB understreker at det foreløpige regnskapet for 2020 må betraktes som mer usikkert en normalt, og gjentar at revisjoner kan bli større enn vanlig på grunn av de store omveltningene i økonomien i løpet av pandemien.

– Positiv overraskelse

Økonomien har dermed utviklet seg betydelig bedre enn økonomene fryktet etter den nye runden med nedstengninger.

Danske Bank-økonomen Kristoffer Lomholt påpeker i en kommentar at dagens tall var en positiv overraskelse, som kan tyde på at også Norges Bank har underestimert veksten.

Handelsbanken påpeker i en analyse at Norges Bank trolig vil se bort fra prognoseavvik på kort sikt. Det viktigste blir å se om det kommer en forbruksdrevet opptur, som meglerhuset venter vil ta av fra andre kvartal, når vaksineutrullingen sannsynligvis gir en rask gjenåpning av økonomien.

«Om noe, så er risikoen for vekstutsiktene fremover på oppsiden, etter at de siste signalene fra helsemyndighetene er at vaksinasjonsprogrammet kan gå raskere enn tidligere antatt», skriver Handelsbanken.

Neste rentebeslutning kommer etter planen ikke før 18. mars.

Her finner du BNP-tallene hos SSBNRK: Sanner: – Største økonomiske krise i fredstidLes også: (+) Servering og butikk gir lavest lønn og er hardest rammet av nedstengingen. Her er de 13 yrkene som tjener minst.Les også: (+) Lagunen satte ny rekord i fjor. Nå stenges de ned. – Det er krise for klesbutikkene
Publisert: