Flere leverer elektronisk

Til sammen 1.186.000 personer leverte selvangivelsen elektronisk i år. De fleste leverte via internett.