Sterk vekst i utdanningssøknader på nettet

Om lag 43 prosent av dem som søker seg inn på universiteter og høgskoler i Norge i år, sender inn sine søknader via internett, viser en foreløpig oversikt fra Samordna opptak.