Vil løse norske nettvister

Opphavsrett, personvern og æresvern på nett skal fra og med torsdag i neste uke behandles i en egen nemd.