Medlem av Konkurranseklagenemnda uttalte seg om DNB-oppkjøpet til NRK – avviser inhabilitet

– Dette viser kanskje at jeg som ferskt medlem bør være enda mer forsiktig med å mene noe i saker som ikke er endelig avklart, sier nemndmedlem Frode Steen.

Professor Frode Steen mener at han ikke er inhabil til å være med på en eventuell behandling av DNB-oppkjøpet dersom saken blir klaget inn til Konkurranseklagenemnda.
  • NTB-Anders R. Christensen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Steen ble utnevnt til medlem av Konkurranseklagenemnda 1. januar i år og kan få en DNB-klage i fanget.

I et intervju med NRK i august sa Steen han at han ikke forstår hvordan fondsdelen i Sbanken eventuelt skal skilles ut. Dette ble av flere nevnt som et mulig avhjelpende tiltak for å få Konkurransetilsynets godkjenning.

– Det som er vanskelig med fondssparing er at det henger sammen med resten av aktiviteten til banken. Kundene kan velge om de vil sette pengene i banken, på høyrente eller i fond, så jeg ser ikke helt lett hvordan de skal gjøre dette. Da må man i så fall tilby fondssparing på en annen måte, sa professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole til NRK.

Tirsdag ble det klart at Konkurransetilsynet sier nei til DNBs oppkjøp av Sbanken. Grunnen er at tilsynet frykter svekket konkurranse i fondsmarkedet.

Samtidig varslet DNB at de nå vurderer om de skal klage over Konkurransetilsynets vedtak til Konkurranseklagenemnda. DNB har 15 virkedager på å bestemme seg for om de vil klage.

Mener han ikke er inhabil

Frode Steen er en av Norges fremste eksperter på konkurranseøkonomi, og sitter i Konkurranseklagenemnda som skal behandle en eventuell DNB-klage.

– Dette viser jo kanskje at jeg som ferskt medlem bør være enda mer forsiktig med å mene noe i saker som ikke er endelig avklart, sier Steen til NTB.

Professoren mener likevel at han ikke kan regnes som inhabil dersom oppkjøpet skal opp i Konkurranseklagenemnda, selv om han har uttalt seg om saken i mediene.

– Det jeg uttalte meg om, var hvorvidt de avhjelpende tiltakene man snakket om var lette å gjennomføre, og jeg sa at jeg tror å skille ut fondsdelen er komplisert. Jeg har ikke tatt stilling til fusjonen mellom DNB og Sbanken som sådan, sier Steen.

Konkurransetilsynet sa tirsdag nei til DNBs oppkjøp av Sbanken. Nå vurderer DNB å klage til Konkurranseklagenemnda.

– Viktig at habiliteten vurderes

Steen er samtidig klar på at det ikke kun er opp til ham å vurdere om han er habil til å behandle en eventuell klage fra DNB.

– Hvis det skulle være noen tvil om min habilitet fordi at jeg har uttalt meg, har jeg ikke noe ønske om å sitte i gruppen som skal vurdere saken dersom den kommer inn til nemnda. Alle som sitter i gruppen har ulike bindinger, og det er viktig at habiliteten vurderes av nemndleder og ivaretas fra sak til sak, sier Steen.

Jobber grundig med habilitet

Konkurranseklagenemndas leder Karin Fløistad sier at nemnda jobber grundig med habilitetsspørsmål, og at det første de gjør i hver enkelt klagesak er å ta stilling til medlemmenes habilitet.

Hun understreker at DNB-oppkjøpet ikke er klaget inn for nemnda ennå, og at det ikke er en sak hos dem per i dag. Hun vil derfor ikke si noe om hvorvidt det er naturlig å vurdere Steens habilitet i forbindelse med NRK-uttalelsen.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere den typen enkeltspørsmål. Hver enkelt sak må vurderes konkret når den kommer inn, og det kan gi et misvisende bilde hvis jeg uttaler meg om dette før saken er klaget inn, sier Fløistad.

– På generelt grunnlag kan jeg likevel si at vi har hatt en gjennomgang i nemnda om at uttalelser i mediene kan sees opp mot habilitetsspørsmål, men det er noe som vurderes fra sak til sak.

Publisert: