Oljeselskapene hever investeringsanslagene

Selv med en betydelig oppjustering i oljeinvesteringsanslagene for neste år, ligger det an til et solid fall fra i år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

OLJEINVESTERINGENE er en viktig vekstmotor for norsk økonomi. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Oljeselskapene på norsk sokkel hever nå sine investeringsanslag til 182,3 milliarder i år og 154,4 milliarder neste år, ifølge SSB.

Til sammenligning ble investeringene for 2021 anslått til 181,5 milliarder kroner i forrige telling for tre måneder siden. For 2022 lød det forrige anslaget på om lag 142 milliarder kroner, men det var ventet å øke betraktelig etter hvert som planer for nye felt skulle leveres.

Selv om anslaget for 2022 er betydelig oppjustert siden forrige måling, er det likevel 7,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021 gitt på denne tiden i 2020.

Det er hovedsakelig investeringsområdet feltutbygging som bidrar til fallet fra 2021 til 2022. Dette må ses i sammenheng med at flere utbyggingsprosjekter ventes å bli ferdigstilte eller å gå over i avsluttende fase til neste år, skriver SSB.

Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme år.

Høyere kostnader trekker opp

For neste år trekker investeringsanslaget til feltutbygging opp med en økning på 27 prosent fra forrige telling til 53,1 milliarder kroner.

«Oppjusteringen av 2022-anslaget har sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på et par utbyggingsprosjekter, samt at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på enkelte utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt», forklarer SSB.

Byrået påpeker at sistnevnte investeringer er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide fremtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt.

På grunn av Stortinget skattetiltakspakke, ventes det et stort antall PUDer neste år.

«Opprettholdes tidsplanene på de fleste av disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2022 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå», skriver SSB.

Noe nedjustert leting

Anslagene for felt i drift og nedstengning og fjerning øker også noe fra forrige måling, mens anslag for leting, landsvirksomhet, og rørtransport er justert noe ned.

Leteaktiviteten har imidlertid tatt seg opp i år igjen, etter kraftig kutt i 2020 som følge av oljeprisfall knyttet til coronapandemien.

Norges Bank anslo i september at oljeinvesteringene ville falle med to prosent i år og åtte prosent neste år, før de igjen ville stige med ti prosent i 2023.

Oljeinvesteringenes er fortsatt en viktig vekstmotor for den norske økonomien, selv om vi er litt mindre oljeavhengig enn tidligere.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert: