Hun var sentral da Norge stoppet salg av Bergen Engines til russere. Nå setter hun av penger for å hindre tilsvarende oppkjøp.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) legger mandag 17,5 millioner på bordet for å unngå nye Bergen Engines-saker.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var en av Solberg-regjeringens krasseste kritikere under Bergen Engines-saken. Nå skal hun selv sørge for at det blir gode rutiner rundt det nasjonale sikkerhetsarbeidet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Hun satt i opposisjon og var blant Solberg-regjeringens heftigste kritikere da saken om salg av Bergen Engines rullet for fullt og til slutt ble stanset i mars 2021.

Nå har hun selv fått ansvaret for at sensitiv teknologi fra norske bedrifter ikke havner på uønskede hender.

Tomrom hos NSM

– Bergen Engines-saken endte godt ved at regjeringen stoppet salget, men vi ønsker ikke flere slike saker. Pengene vi nå ønsker å sette av går til en konkret mekanisme, også kalt screening, som vil fylle et tomrom hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier den nye justis- og beredskapsministeren.

Screening i denne sammenheng betyr systematisk undersøkelse av internasjonale selskaper for om mulig å identifisere investeringer og oppkjøp som kan true rikets sikkerhet.

Den forrige regjeringen måtte ta i bruke en sikkerhetsventil i sikkerhetsloven for å stoppe et salg av sensitiv teknologi fra Bergen Engines til russiske oligarker. Tidligere justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) startet arbeidet med en gjennomgang av sikkerhetsloven, som en følge av dette.

– For meg er det viktig å ta dette arbeidet videre. Screening må på plass så hurtig som mulig for at vi skal kunne komme i forkant og gi forutsigbarhet til norske bedrifter som får utenlandske kjøperes øyne rettet mot seg, sier Mehl.

Emilie Enger Mehl (Sp) er med sine 28 år tidenes yngste justisminister. Her sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på Slottsplassen.

Dårlig koordinering

I opposisjon uttalte hun at regjeringen hadde sviktet i alle ledd og hadde «sovet på vakt» i Bergen Engines-saken.

– Du var som saksordfører under høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomité svært kritisk til det du karakteriserte som dårlig koordinering og samhandling mellom departementene og mellom ministrene?

– Ja, og det vil også bli et viktig arbeid som vi vil ta videre. De 17,5 millionene som settes av Ap/Sp-regjeringens nye budsjett blir en del av et større, langsiktig arbeid.

– Et annet kritisk punkt i Bergen Engines-saken var at prosessen med å stanse salget tok lang tid?

– Tidsbruk er helt essensielt. Hele poenget med screening er å komme i forkant av prosessene. På den måten vil man kunne skape forutsigbarhet, sier Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl ønsker større forutsigbarhet for norske bedrifter som er aktuell for utenlandsk oppkjøp. Bergen Engines ble solgt til russiske interessenter, men salget ble stoppet av regjeringen.

Økt bevissthet

Bergen Engines-salget til russiskkontrollerte TMH International ble kunngjort 4. februar 2021. Allerede i midten av desember 2020 hadde eieren Rolls-Royce orientert norske myndigheter om at russiske oligarker var på kjøpersiden. Først 23. mars kom Monica Mæland til Stortinget og redegjorde for at et salg ikke var aktuelt.

Nasjonale sikkerhetsinteresser kunne, ifølge regjeringen, blitt truet om salget hadde blitt gjennomført.

– Bergen Engines-saken var med på å øke bevisstheten og har bidratt til å forbedre norske myndigheters rutiner for å identifisere trusler mot rikets sikkerhet. Vi må i fremtiden unngå at bedrifter havner i samme situasjon. Det har vært viktig for meg å få dette inn i budsjettet allerede nå, sier Enger Mehl.

– Du grillet regjeringen da saken var til høring i Stortinget. Hvordan blir det selv å ta ansvaret i slike saker?

– Jeg er opptatt av at vi skal trygge norske interesser og ser frem til å gjøre denne jobben.

Mandag klokken 12 legger Støre-regjeringen frem sitt budsjett. Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett tirsdag 12. oktober.

Publisert: