Prissjokket på råvarer: – Alle kommer til å måtte betale

Krigsfrykten har sendt priser på alt fra hvete til olje og gass kraftig opp, et sjokk som vil øke en allerede høy inflasjon, mener økonomer. – Prisene kommer til å gå opp, sier Orkla-topp.

VENTER ØKT INFLASJON: Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.
Publisert: Publisert:

Prisene på en rekke råvarer har steget kraftig etter Russlands invasjonskrig mot Ukraina.

Det vil bidra til at inflasjonen, som allerede er høy mange steder, vil få enda et løft, tror økonomer. Inflasjon er den generelle prisveksten på varer og tjenester.

– Dette betyr at inflasjonen både kommer til å stige mer og ta lengre tid før den kommer ned, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank til E24.

  • Oljeprisen er på 126 dollar per fat – etter å ha passert 130 dollar i natt.
  • Gassprisen er opp 233 prosent den siste måneden og aluminiumsprisen har steget til det høyeste noensinne.
  • Bare den siste uken har hveteprisen klatret over 50 prosent, ifølge tall fra Infront.
Les også

Vår Energi-sjefen etter sjokkbølgene i gassmarkedet: – Det er kanskje en ny realitet

– Alle kommer til å måtte betale

– Akkurat i det vi begynte å se noen tegn til at flaskehalsene i den globale varehandelen og prispresset når toppen, så får vi et annet type sjokk som vil løfte prisene på nytt og føre til at inflasjonstakten vil holde seg lenger oppe på det høye nivået, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Spørsmålet er hvor høyt og hvor lenge det vil holde seg oppe, sier hun.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Prispresset vil merkes globalt, mener Martinsen.

– Det er ikke bare i Europa. Dette er over hele verden. Globale energi, – råvare, – og matmarkeder kommer til å dra opp prisene rundt baut. Alle kommer til å måtte betale for det som skjer.

Prishoppene skyldes frykt for at tilførselen av råvarer skal bli rammet av krigen, i en situasjon der det allerede var press på mange råvaremarkeder.

Gass

– De varene som nå stiger i pris er såkalte nødvendighetsvarer. Det er ikke så lett å slutte og bruke energi eller mat. Dette er kostnader som løper uansett, sier Martinsen.

– Du får i stor grad det samme bildet her hjemme. Pumpeprisene stiger med en gang, sier han.

Sjeføkonomen tror det tar litt lengre tid før matvareprisene øker.

– Men vi kommer til å høre rapporter fra grossister og matvarekjeder om at deres innkjøpskostnader også stiger med dette. Vi kan få ganske betydelige, ytterligere oppjusteringer av matvareprisene også fremover.

Orkla: – Prisene kommer til å gå opp

– Vi opplever at en allerede anstrengt situasjon for det globale matmarkedet nå blir enda mer anstrengt, sier konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli.

Han viser til at matvareprisene skjøt i været under pandemien, og at FNs landbruksorganisasjons (FAO) matvareprisindeks steg til det høyeste på elleve år i 2021.

Les også

Venter ytterligere prispress på matvarene: – Europas kornkammer står i brann

– Vi forventer ytterligere prispress på råvarer og emballasje som konsekvens av krigen i Ukraina. Dette er ting som kommer over tid til industri, handel og forbrukere.

– Ingen kan med sikkerhet si hvordan dette prisbildet blir fremover annet enn at prisene kommer til å gå opp, sier Mageli.

Konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli

Tror inflasjonen vil ramme økonomien

– Jeg er ikke så redd for Vesten, vi kommer til å få tak i hvete, olje, gass og energivarer. En annen ting er hvordan dette kommer til å gå utover andre fattigere land som belager seg mye på import, særlig hvete, fra Ukraina og Russland, sier Martinsen i Swedbank.

I rikere land vil prisene på mat og energi øke så mye at det vil ramme veksten i økonomien, fordi lønningene ikke kommer til å øke like mye, tror sjeføkonomen.

– Dette gir både økt inflasjon, og betydelig lavere vekst – med høy sannsynlighet for negativ vekst i noen kvartaler fremover i Europa.

Spørsmålet er hvor lenge råvareprisene vil være høye og om de vil stige enda mer, sier Martinsen.

Les også

Olsen om perioden med lav inflasjon: – Ser ut til å være over

På vei ut av pandemien har prisveksten på varer steget kraftig i USA og Europa. Flaskehalser i økonomien, dyrere energi og transport har fått deler av skylden.

I USA har inflasjonen nådd 7,5 prosent – det høyeste siden 1982, mens prisveksten i Europa er på rekordhøye 5,8 prosent.

Det er langt over sentralbankenes mål om en prisvekst på to prosent.

Antagelsen har vært at perioden med høy prisvekst, som spiser av kjøpekraften, kunne nå toppen i vår.

– Nå, med stigende råvarepriser og matvarepriser, så kommer det til å bli kastet litt rundt. Vi får høyere inflasjon de nærmeste månedene, og det tar lengre tid før vi får denne avmatningen av inflasjonen, sier Martinsen.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: