Hadia Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister

Tajiks avgang kommer etter at VG avslørte hvordan hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri tok i bruk. Hun fortsetter likevel som nestleder i Arbeiderpartiet.

Publisert Publisert

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) holdt en pressekonferanse om avgangen klokken 14. Der startet hun med å fortelle om den viktige jobben hun har startet på som statsråd.

– Og nettopp fordi det arbeidet her er så avgjørende, så vil jeg ikke tillate at feil jeg begikk for 15 år siden skal stå i veien for dette arbeidet, eller for regjeringen.

Tajik forteller at hun daglig nå får spørsmål om sin bruk av pendlerbolig, og sier hun frykter hennes feil skal skygge for regjeringens arbeid. Nå håper hun hennes avgang skal gi regjeringen arbeidsro.

– Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sier Tajik.

Hun påpeker at ingen har krav på tillit, og at alle kan gjøre feil, men at det som er øverste sjef for arbeidspolitikk er avhengig av tillit.

– Det er mange andre som kan være arbeidsminister, sier hun.

Den erfarne politikeren forteller at hun i dag har varslet statsminister Jonas Gahr Støre at hun ønsket å gå av. Det aksepterte han.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av.

– Hadia Tajik har i dag informert meg om at hun ønsker å gå av som arbeids- og inkluderingsminister. Det har jeg akseptert, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse formidlet til VG.

Nekter for forfalskning

På spørsmål fra VG om hva hun konkret beklager svarer hun «de feilene jeg har begått. Jeg tror det er en rekke feil». Hun påpeker likevel på nytt at dette er feil som ligger 15 år tilbake i tid.

– Jeg får ikke gjort så mye med det som ligger 15 år tilbake i tid, men det jeg får gjort noe med er hva jeg gjør i dag.

På direkte spørsmål om hun tror hun har brutt loven, svarer hun følgende:

– Nei, det tror jeg ikke.

På spørsmål om hvilke feil det er hun har begått, svarer hun at det er «en rekke feil». Hun viser til at hun på et tidligere tidspunkt burde informert arbeidsgiver om at hun ikke benyttet seg av leiekontrakten hun hadde fått, men i stedet bodde hjemme hos foreldrene sine, hvor hun sier hun hadde boutgifter.

– Er det ingen andre feil du kan beklage? blir hun videre spurt.

– Jeg tror det fundamentale er at arbeidsgiveren min ikke var tilstrekkelig opplyst på det tidspunktet jeg bodde hos foreldrene min og hadde boutgifter.

Tajik nekter for at hun har forfalsket den omtalte leiekontrakten hun aldri tok i bruk, og sier også at hun har snakket sant hele tiden.

– Alt jeg har gjort har jeg gjort med de beste intensjoner, men jeg har håndtert det for dårlig og det må jeg ta ansvar for.

Fortsetter som nestleder

Hadia Tajik vil nå gå tilbake som stortingspolitiker.

– Og hvis det er sånn at jeg ved å gå tilbake til Stortingen får litt mer tid med datteren min på ett år, så gleder jeg meg til det, sier hun på pressekonferansen.

Hun sier også at hun kommer til å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet.

– Jeg er motivert for å fortsette som nestleder.

På pressekonferansen får hun spørsmål om hvorfor hun mener det er riktig, etter at Kjell Ingolf Ropstad gikk av som leder for KrF etter hans pendlerbolig-sak.

– Når har det vært mange saker om pendlerboliger. Noen har sikkert noen fellestrekk, men sikkert noen ulikheter. Jeg kan ikke uttale meg om hans vurderinger. Når det gjelder meg har jeg gjort de vurderingene jeg har.

Bør du spørre om ny tillit?

Tajik fikk også spørsmål om hun ikke på nytt bør spør de rette organene i partiet om de har tillit til henne som nestleder etter denne saken.

– De riktige organene tar med jevne mellomrom stilling til hvem det er de ønsker skal ha de ulike rollene i Arbeiderpartiet, og det rette organet her er landsmøtet.

Neste landsmøte i Arbeiderpartiet er først om halvannet år.

– Som sagt har ingen krav på tillit. Jeg viser tydlig at når denne saken skygger over regjeringens arbeid, partiets resultater på et felt som er viktig for partiet, så tar jeg ansvar og setter partiet foran meg selv. Jeg fratrer som statsråd.

Det siste spørsmålet Tajik fikk på pressekonferansen var hva det er som gjør at hun ikke tror feilene hun har begått vil overskygge hennes arbeid som nestleder når hun mener de gjorde det med hennes arbeid som statråd.

Før hun svarte tok hun en lengre tenkepause enn på noen av de andre spørsmålene hun fikk, før hun nok en gang listet opp hvordan hun nå har tatt ansvar, ved å beklage, betalte tilbake skatt og gå av.

– På den måten viser jeg at jeg tar et nødvendig ansvar når det er en vanskelig situasjon for partiet og regjeringen, som jeg er en del av. Og jeg er opptatt av at jeg skal bidra inn i partiets arbeid på en positiv og konstruktiv måte. Det er jeg veldig motivert for.

Opplyste ikke arbeidsgiver

Eks-statsråden har selv sagt at hun hadde «en intensjon» om å leie kjellerleiligheten, før hun fant ut at hun heller skulle bo hos foreldrene. Hun har oppgitt at hun hadde månedlige utgifter hos foreldrene.

Tajik opplyste ikke arbeidsgiver om at hun ikke benyttet seg av leiekontrakten.

Flere politikere har krevd tydeligere svar fra Tajik. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål hun vil ha svar på.

– Frem til nå har det fremstått som Hadia Tajik har hatt tillit hos sin sjef, Jonas Gahr Støre. Veldig få har ytret seg i Arbeiderpartiet, sier VGs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen.

Tidligere denne uken gikk ledelsen i LO hardt ut mot Tajik og krevde tydeligere svar fra statsråden for å gjenopprette tilliten.

– Det vi har sett utover uka er at Hadia Tajik er blitt gradvis mer ydmyk, men i mindre grad erkjent at hun har gjort feil, sier Aglen som trekker frem kritikken fra LO-toppene som et vendepunkt i saken:

Mandag gikk LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum ut i VG og sa at de krevde svar fra Hadia Tajik i pendlerboligsaken «for å gjenopprette tilliten».

– Etter det var det en langt mer ydmyk Tajik som fortalte til VG at hun beklaget, sier Aglen.

Dette er saken:

Da Ap-nestlederen Hadia Tajik (Ap) søkte om sin første pendlerbolig i 2006, fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av den fordi hun ikke hadde andre boligutgifter.

Da sendte hun inn en leiekontrakt for en kjellerleilighet i Rogaland til Statsministerens kontor, og fikk deretter innvilget en skattefri pendlerbolig. Denne kontrakten ble imidlertid altså aldri brukt.

Tajik bodde altså aldri i kjellerleiligheten, og betalte aldri leie, selv om hun meldte flytting i folkeregisteret.

Ap-nestlederen har selv opplyst at hun pendlet til foreldrene sine, og at hun betalte boutgifter der.

Hun har på den andre siden ikke kunnet dokumentere disse utgiftene.

Her kan du se en tidslinje over Tajik-saken:

Mener kontrakten var brutt

Ifølge den ubrukte leiekontrakten skulle Tajik ha betalt sin første husleie 1. desember i 2006. Dette ble aldri gjort, selv om hun leverte kontrakten til SMK ti dager senere.

Jusprofessor Erik Røsæg, som har skrevet doktorgrad om kontraktsrett, har tidligere påpekt overfor VG at kontrakten dermed var brutt:

– Avtalen var misligholdt da Tajik leverte den til Statsministerens kontor, har jusprofessoren uttalt.

Publisert