Over 550 ukrainere jobber på norske skip. Noen vil bli, andre vil hjem.

Ukraina-krigen påvirker syv av ti norske rederier. 3200 russere og ukrainere jobber på norske skip, men konflikten får også konsekvenser for bunkring, fraktpriser og havneanløp.

De fleste ukrainere som jobber på norske skip, er ansatt i offshorerederier. Enkelte av fartøyene på dette bildet fra Bergen tilhører rederier som har ukrainere om bord.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Rederiforbundets årlige konjunkturbarometer ble lagt frem mandag. Fersk tall, innhentet etter at den russiske invasjonen startet, forteller at mange redere står overfor en utfordrende situasjon:

  • Halvparten av rederne svarer at krigen får konsekvenser for mannskapsbytter.
  • Fire av ti redere forteller at krigen får innvirkning på lønnsutbetalinger.

Men krigen vil også får betydning for prisene og mulighetene for å gjennomføre enkelte fraktoppdrag. Det kan også bli vanskelig å få bunkret drivstoff.

– Rederiene registrerer allerede at det er blitt mer krevende å bunkre i enkelte europeiske havner, sier Harald Solberg.

Han er administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund: – Situasjonen kan føre til mannskapsmangel.

Bekymring nummer én: Mannskapsbytte

I øyeblikket befinner det seg 550–600 ukrainske sjøfolk om bord på norske skip. Når disse mønstrer av, skulle de fleste av dem – etter planen – byttes ut med landsmenn.

– Dette går ikke når menn mellom 18 og 60 år har forbud mot å forlate Ukraina, erkjenner konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore.

Med 400 ansatte fra Ukraina står landets største offshorerederi for den største andelen av ukrainere på norske skip. Men flere andre rederier har også et betydelig antall. Siem Offshore har til sammen 60 ukrainere på skipene sine.

– Noen ønsker nå å forlenge perioden om bord, mens andre vil dra hjem så fort som mulig for å ta vare på familien, opplyser konsernsjef Bernt Omdal i Siem Offshore.

Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore har 400 ukrainere i rederiet.

Har skip med både ukrainere og russere

Norske skip har også en god del russere om bord. Ifølge Norges Rederiforbund er rundt 200 russere ansatt i norske rederier. Halvparten av dem befinner seg til enhver tid om bord. På noen skip er det både russere og ukrainere.

– Men vi har ingen tilbakemeldinger på at sammensatte mannskaper har ført til utfordringer om bord, forteller Harald Solberg.

Dette bekreftes av Bernt Omdal i Siem Offshore. Rederiet har flere skip hvor det er både ukrainere og russere om bord.

– Vi var bekymret for hvordan det ville bli å ha begge nasjonaliteter om bord. Men kapteinene på de aktuelle skipene har rapportert tilbake at det fungerer veldig bra.

Betaler ut lønn i kontanter

Ett av de største praktiske problemene som har oppstått, er å få utbetalt lønn til russiske sjøfolk. Årsaken er sanksjonene mot russiske banker.

Men også ukrainere frykter at det kan bli vanskelig å ta ut penger i et krigsherjet land. Rederiet Rem Offshore har tre ukrainere om bord på ett av sine skip og har så langt valgt å utbetale lønnen i kontanter.

– De skal etter planen være om bord en stund til, men situasjonen blir fortløpende vurdert, sier finansdirektør Nils Christian Nørvåg i rederiet.

Under pandemien har ukrainere og russere utgjort en stadig økende andel av verdens sjøfolk. Årsaken er utfordringer knyttet til å benytte filippinsk mannskap.

En studie fra International Chamber of Shipping (ICS), gjengitt i shippingavisen TradeWinds, viser at de to landene leverer 14,5 prosent av den globale arbeidsstyrken til sjøs.

Det er ikke risikofritt for sivile skip å seile inn i Svartehavet. Dette tyrkiskeide lasteskipet ble truffet av en bombe utenfor kysten av Ukraina 24. februar.

Flere anløp i uken i Ukraina

Krigen i Ukraina får trolig også konsekvenser for anløp i Svartehavet. I fjor hadde norske skip ca. 150 havneanløp i Ukraina. Russland hadde om lag 1 300 anløp av norske skip.

Norges Rederiforbund forventer at disse tallene vil bli vesentlig redusert fremover, kanskje helt ned til et minimum. Flere rederier, både i Europa og Norge, har besluttet å ikke ta nye laster til og fra Russland.

– Dette oppleves som et moralsk spørsmål, men henger også sammen med risikoen på russisk side. Det vil også være stadig vanskeligere å få losset lasten i andre havner ettersom havner i Europa på egen hånd beslutter å nekte russisk last, forklarer Solberg.

Publisert: