NVE-sjefen advarer: Frykter dyr strøm hele året

NVE-sjef Kjetil Lund frykter langvarig høye strømpriser. – De kan holde seg høye en god stund, også gjennom neste vinter, sier han.

Administrerende direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat.
Publisert Publisert

Vinterens strømpriskrise har gjort store innhogg i vanlige folks budsjetter, og mange har måttet bla opp flere tusenlapper ekstra per måned i strømutgifter.

Staten har tatt krisegrep og innført en strømstøtte, men den er begrenset og skal bare vare til og med mars måned.

Nå går direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut og advarer: strømprisen kan bli svært høy i lang tid.

– Vi må være forberedt på at strømprisene kan komme til å holde seg høye gjennom dette året, sier Lund til E24.

– De vil antagelig gå noe ned i sommer, men vi må være innstilt at prisene kan bli langt høyere enn det vi er vant med for årstiden. Det er også mye usikkerhet knyttet til neste vinter, sier han.

Regjeringen sier til E24 at den er villig til å stille opp med mer penger hvis de høye strømprisene vedvarer. Les hva Olje- og energidepartementet svarer lenger nede i saken.

Strømprisen så langt i 2022Dette får du i strømstøtte for januar

– Dyr gass og lite vann

NVE-sjefen mener dyr gass i Europa er hovedforklaringen på de høye prisene.

– Det er to hoveddrivere bak dette. Den viktigste forklaringen på de høye strømprisene vi har hatt den siste tiden er høye gasspriser. Fortsetter gassprisene å være høye, vil også norske strømpriser holde seg høye. Det er en guffen situasjon i Europa, sier han.

– I tillegg har vi lav fyllingsgrad, og det betyr at for å komme i en normal ressurssituasjon frem mot høsten er vi avhengige av at det kommer mye nedbør. Det er vanlig i et værbasert system som det norske, sier han.

– Hvor lenge kan prisene holde seg høye, i verste fall?

– De kan holde seg høye en god stund, også gjennom neste vinter. Men det er et stort utfallsrom her, både når det gjelder gasspriser, vindkraftproduksjon og tilsig, sier han.

– Kan prisene holde seg høye helt til 2024?

– Frem mot 2024 er det mange usikre faktorer som kan påvirke våre prognoser. Men det er tenkelig, sier Lund.

Enova tar grep etter strømsjokket: Øker støtten til solceller og strømstyring

Lite gass på lager

Mangel på gass er ifølge flere analytikere en sentral årsak til de skyhøye strømprisene i det meste av Europa.

Europas gasslagre er tommere enn vanlig, og det kan bli krevende å fylle dem opp igjen nok til å unngå nye perioder med dyr strøm til neste vinter.

Ukraina-konflikten kan også påvirke dette. Russland har eksportert mindre gass til Europa enn vanlig i vinter, og hvis det fortsetter så kan Europa slite med å få fylt opp igjen lagrene.

Høye gasspriser bidrar for øvrig også til at Norge i fjor fikk enorme eksportinntekter. Norge tjente i fjor 475,8 milliarder kroner på gassen, langt mer enn på olje, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Følger med på utviklingen

– Hvorfor advarer du om dette nå?

– Vi følger med på utviklingen i kraftmarkedet, og mener at man må være innstilt på at det kan bli høye priser gjennom sommeren og gjennom neste vinter. Folks utgifter vil bli lavere gjennom sommeren på grunn av fallende forbruk, men selve strømprisen kan holde seg høyere enn vanlig, sier Lund.

– Betyr dette at regjeringen bør ha en plan i tilfelle befolkningen trenger strømstøtte også etter mars?

– Det vil ikke jeg gå inn på. Det blir opp til regjeringen og Stortinget, sier Lund.

– Noen mener Norge bør bremse strømeksporten til Europa, hva vil det i så fall føre til?

– Dette er i dag regulert av avtaleverk, der hovedregelen er at forbindelsene skal kunne brukes. I det siste har vi sett at kablene også er brukt mye til import av kraft, sier Lund.

Statnett: Vurderer raskere utjevning av strømpris mellom nord og sør

– Kan endre seg fort

E24 har spurt regjeringen om den har planlagt for at prisene kan holde seg høye i lang tid.

– Flere analysemiljøer tror nå at prisene vil ligge på et høyt nivå i tiden fremover, skriver statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet i en e-post til E24.

Han peker på at prisene på strøm for leveranser frem i tid, som reflekterer markedets forventninger, tyder på at prisnivået i Sør-Norge vil holde seg høyt. Lenger nord ventes prisene å være lavere.

– Prisene påvirkes av en rekke faktorer, noe som gjør at prisutsiktene er usikre og kan endre seg fort. For at det høye prisnivået ikke skal vedvare i lang tid vil det være viktig å bygge ut mer kraft, skriver Vik.

Roser Enova, men krever flere strømkrise-grep: – Fortsatt vesentlige mangler

– Vi vil stille opp

E24 har også spurt om regjeringen vil legge en plan for å videreføre strømstøtten, hvis det blir nødvendig.

– Regjeringen ser alvorlig på de høye strømpriser og følger situasjonen tett. Derfor var vi raskt ute med tiltak for å lette byrden i særlig sårbare husholdninger. Dette ble fulgt opp med en stønadsordning som når alle husholdninger, skriver Vik.

– Regjeringen har allerede bekreftet at vi vil stille opp dersom situasjonen med ekstraordinært høye strømpriser vedvarer. Samtidig skal stønadsordningen som nå er på plass evalueres, da det er første gang det har vært innført en slik ordning, legger han til.

Han peker på at regjeringen vil evaluere årets kraftsituasjon, og at den skal legge frem en tilleggsmelding til Solberg-regjeringens energimelding, som kom i fjor. I tillegg jobber regjeringen nå med å få på plass en energikommisjon.

– Vil det også være nødvendig å hjelpe næringslivet hvis dette blir langvarig?

– Vi følger situasjonen tett også for næringslivet. Støtte til næringslivet ligger innenfor næringsministerens område. I Hurdalplattformen har regjeringen slått fast at det er et mål er at strømprisene skal være et konkurransefortrinn for norsk industri, skriver Vik.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) utelukket ikke støtte til næringslivet da E24 spurte ham om dette i januar.

– Regjeringen avviser ikke at det kan bli aktuelt å vurdere nye grep, og vi har god dialog med partene, sa Vestre da.

NHO krever strømstøtte til bedrifter: – Vi har fått en skikkelig smell

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert