• Etter å ha begynt som heltidsstudent, studerer Ellisiv Rekdal nå PPU på deltid ved siden av jobben som førsteinstruktør i Sporveien. FOTO: Morten Uglum

Én av fire nyutdannede lærere jobber ikke i skolen

Ellisiv Rekdal (27) begynte på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på universitetet. Men studiet levde ikke opp til forventningene, så hun har slått planen om å bli lærer fra seg. Den konklusjonen er hun ikke alene om.