De fleste raffineriene fortsetter å motta iransk råolje som følge av tidligere inngåtte avtaler, men de unngår å inngå nye avtaler eller reduserer sine innkjøp.

— Raffineriene gjør dette fordi de prøver å være i forkant av boikotten som ser ut til å komme. Det er viktig at landene som er storimportører av iransk olje i dag, finner nye leverandører før en eventuell boikott blir innført, sier oljeanalytiker i DNB Markets Torbjørn Kjus til Aftenposten.no

Dette er viktig for å unngå at oljeprisen blir for høy.

Presset mot Iran øker

Senere denne måneden vil det holdes et møte i EU som kan føre til full oljeboikott av Iran, skriver Financial Times. EU og USA intensiverer presset på Iran for å få landet til å gi opp sitt angivelige atomvåpenprogram.

— I dag importerer Europa mellom 500.000 og 600.000 fat olje per dag fra Iran. De største importørene er Italia, Spania og Hellas. I tillegg importerer Tyrkia 200.000 fat per dag. Jeg tipper boikotten ikke vil bli 100 prosent gjeldene før tidligst mot slutten av 2012, for å forhindre at oljeprisen stiger, sier Kjus.Han tror det er sannsynlig at også Tyrkia vil støtte en eventuell boikott.

— Det har blitt vanskelig å betale for iransk olje etter at USA nylig innførte sanksjoner mot finansinstitusjoner som handler med den iranske sentralbanken.

De fleste landene som i dag importerer olje fra Iran vil trolig vende seg mot Saudi-Arabia og Kuwait. I dag eksporterer Iran 2,5 millioner fat olje per dag. Det meste av dette eksporteres til Asia, ifølge Financial Times.

USA sluttet å importere olje fra Iran allerede i 1987 og har siden det vært en pådriver for å få store firmaer til å slutte å investere i landets oljeindustri.

Kina blir hovedkunde

— Men Kina og noen andre land i Asia vil trolig importere mer iransk olje, noe som vil veie opp for det meste ev eksporttapet. Jeg tror ikke til syvende og sist tapet for Iran blir på mer enn 500.000 fat per dag, men dette er også noe de kommer til å merke tydelig, sier Kjus.

I januar og februar importerer Kina mindre olje fra Iran enn før, men Kjus tror dette bare er et spill fra kineserne for å presse prisen nedover:— Iran har ikke noen andre steder å bli kvitt oljen så her har Kina gode forhandlingskort.

Iran truer med å blokkere Hormuzstredet dersom Vesten innfører flere sanksjoner mot landets oljeeksport.

— Jeg tror det er bare snakk og trusler. Jeg anser sjansen for svært liten for at Iran våger å blokkere stredet. Det vil være mye mer skadelig for Iran enn for resten av verden dersom de stenger for oljeeksporten. I tillegg vet nok Iranerne utmerket godt at de ikke har de militære musklene som skal til for å stenge stredet mer enn et par dager, sier Kjus og legger til:

— Det ville i tillegg gi israelerne og amerikanerne en perfekt anledning til samtidig å ødelegge Irans kjernekraftfasiliteter i samme slengen som de rydder opp i Hormuz-stredet.

Usikre konsekvenser for oljepris

En konsekvens av en slik EU-boikott vil imidlertid være at oljereservekapasiteten i verden flytter seg fra Saudi-Arabia til Iran.

— Hvis det skulle skje noe i Nigeria i forbindelse med streiken og opptøyene som brøt ut etter at myndighetene der valgte å redusere petroleumssubsidiene, så er det ingen reservekapasitet igjen, sier Kjus.

Han mener det er svært usikkert hva en eventuell boikott vil bety for oljeprisen.

— Saudi-Arabia vil trolig produsere mer som følge av nye kontrakter, og det kan bety mer oljeproduksjon inn i markedet som kan få prisene ned. Samtidig kan vissheten om at Iran er verdens største reservelager presse prisene opp.

Oljeprisen har i det siste steget til over 110 dollar fatet etter at Iran truet med å stenge Hormuzstredet, skriver Financial Times.

Hormuzstredet.
NASA